Marknaden reagerade riktigt surt på Nordeas rapport för fjärde kvartalet. Resultatet stämde med förväntningarna, men något sämre utsikter och en förändrad utdelningspolicy räckte för att aktien skulle handlas ned med cirka 6 procent.

- En revidering av den mycket generösa utdelningspolicyn var väntad. Men även med den nya utdelningspolicyn, som innebär att tillväxten i utdelningarna väntas bli lägre än tidigare, är Nordea en riktigt bra utdelningsaktie. Efter kursnedgången är startpunkten en direktavkastning på cirka 7 procent. Det är attraktivt. Vi höjer aktien till Köp, säger Bengt Kirköen, aktieanalytiker.  


Swedbanks syn på Nordea

  • Bra läge att köpa aktien efter kursnedgången i samband med rapporten. 
  • Direktavkastningen är hög, cirka 7 procent. 
  • Värderingen är attraktiv. Aktien handlas till P/E 11 på innevarande års förväntade vinst och strax under P/B 1,2. 
  • Räntenettot är pressat av de låga räntorna och intäkterna för 2016 väntas bli något sämre än 2015, men trots det väntas utdelningen öka något för 2016.

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 94 kronor


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan