Efter en nedgång på cirka 10 procent under januari, och nästan det dubbla sedan toppen i slutet på april undrar alla förstås om botten är nådd eller ej. Men det är en fråga som det inte finns något svar på. 

- Däremot går det att svara på hur den som köper aktier idag och är beredd att hålla dem under lång tid bör agera för att komma ut som en vinnare, säger Lars Söderfjell, aktiestrateg. 


Värderingen ger ökat stöd
Förutsatt ett avkastningskrav på 8,5 procent på eget kapital och en långsiktig vinsttillväxt på 3 procent om året så handlas Stockholmsbörsens OMXS30 strax under vad som kan anses vara en rimlig, eller neutral värdering. 

Till detta ska dock läggas en förväntad genomsnittlig direktavkastning på hela 4,6 procent och ganska rimligt ställda förväntningar på vinsttillväxten under 2016. 


Lågt ställda vinstförväntningar
Med tanke på att den globala ekonomin väntas växa med cirka 3 procent i år (IMF:s uppdaterade prognos från igår lyder på 3,4 procent), och att analytikerna justerat ned vinstförväntningarna för 2016 med i genomsnitt 6-8 procent under det senaste halvåret, kan det för en gångs skull till och med vara så att analytikerkåren valt att ta det osäkra före det säkra och därmed har skruvat ned vinstförväntningarna för mycket inför 2016. 

- Alla komponenter i värderingsmodellen, värdering, förväntad vinsttillväxt och direktavkastning, ger således för närvarande stöd för aktier, och den totala förväntade avkastningen på 12 månaders sikt är enligt Swedbank 15-20 procent. 

Att dra allt över en kam på detta sätt är emellertid inte att rekommendera för närvarande. Medan förväntningarna på de flesta bankernas och konsumentrelaterade företags omsättningstillväxt och vinster sannolikt ligger i underkant är risken för besvikelser, trots i vissa fall mycket kraftigt sänkta vinstförväntningar, i starkt cykliska bolag (energi, material och verkstad) fortfarande betydande. 

- Följaktligen bör långsiktiga placerare för närvarande passa på att köpa aktier i lågt värderade bolag där risken att vinsterna försämras är låg, eller måttlig. Här hittar vi Nordea, SEB, Securitas, Tele2, H&M, Skanska och Betsson. Autoliv och Saab gillar vi också även om värderingen här är lite högre än i den första gruppen, säger Lars Söderfjell.


Köpvärda bolag där risken att vinsterna försämras är låg

Autoliv

Rekomendation: Köp

Riktkurs 1150 kronor


Betsson

Rekomendation: Köp

Riktkurs 165 kronor

Läs även aktieanalytiker Mathias Lundbergs blogg Köp dippen! (Betsson och Unibet)


H&M

Rekomendation: Köp

Riktkurs 330 kronor


Nordea

Rekomendation: Neutral

Riktkurs 98 kronor


Saab

Rekomendation: Köp

Riktkurs 300 kronor

Läs dagens analys av Saab


SEB

Rekomendation: Köp

Riktkurs 100 kronor


Securitas

Rekomendation: Köp

Riktkurs 145 kronor


Skanska

Rekomendation: Köp

Riktkurs 195 kronor


Tele2

Rekomendation: Köp

Riktkurs 100 kronor


Visste du att?

Globalt uppskattas de ackumulerade förlusterna hittills under januari till cirka 35 biljoner kronor.


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan