Om även kvartalsrapporterna för Q2 i år följer mönstret från makrostatistiken så bör det inte bli några större överraskningar för marknaden. Det menar Lars Söderfjell, aktiestrateg på Swedbank.

- Avvikelserna de senaste kvartalen har varit generellt små från marknadens förväntningar, men det finns alltid enskilda bolag som sticker ut, upp eller ner, säger Lars Söderfjell, aktiestrateg på Swedbank.

Stöd till det antagandet finns i de parametrar som påverkar bolagens efterfrågan. De har rätt samstämmigt rört sig sidledes den senaste tiden, till exempel orderingången i USA, investeringstakten i Kina eller ränteläget i de största länderna. 

Ska man lyfta fram något är det väl att länderna i Europa – både inom och utanför Eurozonen - visat styrka med ökad privat konsumtion. I Sverige slog exempelvis nyligen bilhandeln nya försäljningsrekord. Med en BNP-tillväxt en bit över fyra procent och fortsatta låga räntor lär det bli fortsatt gynnsamt för den privata konsumtionen och det är från konsumentsektorn som Lars Söderfjell ser möjligheter till positiva överraskningar. Rapporter från HM och senast Kapp-Ahl förstärker den bilden.

På nedsidan är att orderingången varit svag för så kallade varaktiga varor, som brukar vara en bra indikator på hur investeringsefterfrågan runt om i världen utvecklat sig. Mycket av den svagheten verkar vara kopplad till lägre investeringar inom oljeindustrin, men det kan också visa sig i rapporterna från den traditionella verkstadsindustrin. Även en svagare dollar jämfört med hur det såg ut för ett år sedan kommer att spela in.

Men alla siffror om de senaste tre månaderna lär ändå inte ge någon större vägledning för marknaden. Efter Brexit den 23 juni är den generella osäkerheten stor inför framtiden, och den analysen finns inte med i rapporterna.

- På två veckor går det omöjligt att säga något, och uttalanden från bolagen kommer att vara extra försiktiga. Vi tror inte att det är läge med stora svepande bedömningar om framtida vinster, säger Lars Söderfjell.

Möjligen får vi se svagare förutsättningar för bankerna som påverkas av ytterligare press på räntan och i bolagen som direkt påverkas av växelkurserna för pundet.

Först ut är fastighetsbolagen men det är en sektor som ger lite vägledning för marknaden i stort. De första viktigaste blir SEB (14 juli) och inte minst Atlas Copco (15 juli) som ger riktningen för verkstadsbolagen. Därefter Ericsson och Volvo (19 juli). Då får vi också en första test på om återhämtningen efter Brexit var motiverad.

- Jag är faktiskt lite förvånad över denna snabba återhämtning. Jag tycker att marknaden tar Brexit lite väl lättvindigt. Ser man på alla andra tillgångsmarknader, som till exempel obligationer och råvaror, signalerar de högre risk idag än för två veckor sedan. Men på aktiemarknaden anser man av något skäl att riskerna blivit lägre. 

- Jag misstänker att börsen räknar med att centralbankerna ska lösa eventuella problem med ännu mer stimulanser, även i ett läge där det inte är så allvarligt läge. Det kan visa sig vara fel analys, menar Lars Söderfjell.

Hans rekommendation är att vara försiktig med allt för stora innehav på börsen just nu.

- Om du inte måste ha exponering mot aktiemarknaden kan du med fördel stå vid sidlinjen och titta på.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan