Efter det att Storbritannien nu röstat för att lämna EU har sannolikheten ökat för att låga räntenivåer kommer att bestå under längre tid. Bankernas förmåga att tjäna pengar på räntenettot försämras och banksektorn generellt blir mer utsatt i rådande marknad. Vi intar därför en försiktig inställning till bankerna både i Sverige och i övriga Europa. I Fokusportföljen tar vi därför bort SEB och Nordea tills vi fått en klarare bild kring effekterna av Storbritanniens utträde.

På längre sikt talar dock två faktorer för en högre värdering av svenska banker, jämfört med europeiska. De svenska bankerna är mest välkapitaliserade i Europa och betydligt lönsammare, bland annat tack vare mycket bättre kostnadskontroll. 

Swedbanks syn på bankerna 

• Värderingarna är väldigt attraktiva

• Bankerna har tillräckligt med kapital för att möta nuvarande och nu kända framtida krav från Finansinspektionen. 

• Direktavkastningen är attraktiv och bankerna har tillräckligt med kapital för att uppfylla marknadens utdelningsförväntningar, men man bör inte förvänta sig några extrautdelningar.  

Swedbanks syn på Nordea 

• Vinsttillväxten kommer tillbaka i tredje kvartalet 2016  

• Väntad direktavkastning under 2016: 7,3 procent 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 92 kronor

Swedbanks syn på SEB

• Modest vinsttillväxt väntas från tredje kvartalet 2016  

• Väntad direktavkastning under 2016: 6,6 procent 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 93 kronor

Swedbanks syn på Handelsbanken

• Jämförelsetalen är tuffa de närmaste kvartalen.

• Tillväxten kommer tillbaka under 2017

• Väntad direktavkastning under 2016: 4,7 procent 

Rekommendation: Neutral

Riktkurs: 110 kronor


Swedbank lämnar ingen rekommendation i den egna aktien.

Till fokusportföljen

 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan