Swedbanks fastighetsanalytiker belönades i Thomson Reuters Analysts Awards 2016 med två topprankingar. Jan Ihrfelt och Sofia Wallén rankades som nummer ett inom kategorin aktieurval (Stock Picking) och Andreas Daag som nummer två inom kategorin vinstestimering (Earnings Estimator). Att ett analytikerteam belönas inom bägge kategorierna samtidigt är anmärkningsvärt och ett bevis på att Swedbanks analys håller hög kvalitet. Till fastighetsteamet hör också Ann-Sophie Lindström.

Swedbanks favoriter bland fastighetsbolagen är just nu Kungsleden, NP3 och Klövern. De handlas enligt banken till attraktiva kassaflödesmultiplar (P/CE) på cirka 10, vilket kan jämföras med sektorns kassaflödesmultipel på cirka 14.


Swedbanks syn på Kungsleden

  • Lågt värderade fastigheter ger uppvärderingspotential
  • Nya finansiella mål reducerar den finansiella risken
  • Attraktivt värderade kassaflöden och substans


Rekommendation: Köp
Riktkurs: 68 kronor

Swedbanks syn på NP3

  • Växande fastighetsportfölj i norr
  • Högsta direktavkastningen i sektorn
  • Attraktiv kassaflödesmultipel


Rekommendation: Köp
Riktkurs: 47 kronor

Swedbanks syn på Klövern

  • Uthyrningsgraden på väg upp
  • Skapar värden genom förvärv och projekt
  • Låg värdering och attraktiv direktavkastning


Rekommendation: Köp
Riktkurs: 11 kronor


Läs mer om Sektorfavoriter
 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan