Med Swedbanks Bull & Bear-certifikat för enskilda aktier får man normalt en hävstång på tre gånger den underliggande aktiens kursutveckling*.

- Det gör att en placerare med en tydlig uppfattning om att en aktie ska gå upp kan få tre gånger högre avkastning genom att köpa ett Bull-certifikat, jämfört med ett köp av den underliggande aktien, säger Olof Neiglick, Aktiechef på Swedbank.

För den som i stället tror att en aktie ska förlora i värde gör Bear-certifikaten det möjligt att tjäna på nedgången.

Samtidigt ska man komma ihåg att förlusten om den underliggande aktien rör sig i fel riktning också blir större när man köper Bull & Bear-certifikat än om man ägt aktien.

- Hävstången gör att Bull & Bear-certifikaten passar aktiva placerare med mycket kort placeringshorisont, säger Olof Neiglick. 

*I Fingerprint erbjuds enbart Bull-certifikat med 2 ggr hävstång


Läs mer om Bull & Bear i Nu lanserar Swedbank Bull & Bear-certifikat och Enkelt handla med Bull & Bear-certifikat


Swedbanks utbud av svenska aktiecertifikat

Volvo

Bear och Bull X3

Boliden

Bear och Bull X3

H&M

Bear och Bull X3

Telia

Bear och Bull X3

Fingerprint

Bull X2


Fakta Swedbanks Bull & Bear-certifikat 

  • Handlas snabbt och enkelt på samma sätt som aktier.
  • Innebär en högre risk jämfört med en direktinvestering
  • i underliggande tillgång.
  • Lämpar sig främst för affärer över dagen.
  • Inte lämplig för passiva/oerfarna investerare eller som långsiktig placering.


Visste du att? 

Fram till och med augusti 2016 är det billigare än vanligt att handla med Swedbanks Bull & Bear-certifikat i internetbanken och mobilbanken. Courtaget vid handel är nämligen endast 19 kronor per affär oavsett storlek. För övriga kanaler gäller ordinarie prislista.


Så handlar du Bull & Bear-certifikat

I likhet med en aktie, är Swedbanks Bull & Bear-certifikat ett börsnoterat värdepapper som du enkelt kan köpa och sälja via internet- eller mobilbanken och bankens aktiemäklare.


I internetbanken:

1. Logga in i internetbanken

2. Välj Spara och placera

3. Välj Värdepapperstjänsten och sedan den tjänst du önskar använda

4. I fältet ”Sök och lägg order”, som ligger uppe till höger på sidan, skriver du in en del av börskoden (till exempel bull Boliden x3sw)

5. Klicka på Sök

6. Klicka på Köp-knappen i sökresultatet

7. Om det är första gången du handlar med denna typ av värdepapper kommer en passandebedömning att visas.


I mobilbanken:

Om du inte handlat med denna typ av värdepapper tidigare behöver du göra en passandebedömning. Den gör du vid köp i internetbanken.

1. Logga in i mobilbanken

2. Välj Spara och placera

3. Välj Sök och Köp

4. I sök fältet skriver du in en del av börskoden (till exempel bull Boliden x3sw)

5. Välj certifikatet i sökresultatet

6. Klicka på Köp-knappen

Läs mer om Bull & Bear-certifikat på bankens hemsida

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i värdepapper innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan