Nordea har tagit oförtjänt mycket stryk på senare tid. Dagens värdering indikerar att marknaden tror på en dramatisk försämring av lönsamheten de närmaste åren, alternativt en betydande risk för kraftiga påföljder till följd av Panama-utredningarna. Med en direktavkastning på cirka 8 procent för de två närmaste åren anser Swedbank att potentialen för uppvärdering överväger riskerna. 

Även Betssonaktien har haft en trist utveckling under året. Nu ser den tuffaste tiden ut att ligga bakom oss och flertalet viktiga triggers radar upp sig. Stora sportevenemang i andra och tredje kvartalet såsom, Hockey VM, EM i Fotboll och OS i Rio kommer sätta ny glöd i bolagets tillväxt. Bolaget har nu migrerat över alla varumärken, förutom Europe Bet, till den gemensamma plattformen Techson. Detta torde vara positivt för lönsamheten och frilägga resurser för nya förvärv i närtid. Lägger vi till det faktum att Betsson aktien nu handlas till en multipel för innevarande års vinst om 15,5 och en direktavkastning om 4,5 procent, så framstår risk kontra potential som mycket attraktiv.


Swedbanks syn på Nordea

  • Potential för uppvärdering överväger riskerna
  • Attraktiv värdering efter kursfall
  • Direktavkastning på cirka 8 procent för 2016
  • Vinsttillväxten återkommer i tredje kvartalet 2016

Rekommendation: Köp 

Riktkurs: 92 kronor


Swedbanks syn på Betsson 

  • Attraktivt läge inför högsäsongen
  • Optimal struktur för värdeskapande förvärv
  • Låg värdering ger god risk kontra potential

Rekommendation: Köp 

Riktkurs: 155 kronor

Till Sektorfavoriter Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan