Swedbanks syn på NP3

  • Aktien för billig att ignorera
  • Växande fastighetsportfölj i norr
  • Högsta direktavkastningen i sektorn
  • Attraktiv kassaflödesmultipel

Rekommendation: Köp 

Riktkurs: 47 kronor

Läs mer om NP3 i Sektorfavoriter

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan