Ytterligare ett bolag som visar styrka, trots att det är utpräglat cykliskt, är Boliden. Särskilt de lönsamma smältverken och den betydande exponeringen mot zink är positiva faktorer. 


Swedbanks syn på Autoliv

 • Är med i Fokusportföljen
 • Är en sektorfavorit
 • Aktiv säkerhet och Takata ger stöd
 • Elbilar inget hot
 • Stark rapport för första kvartalet

Rekommendation: Köp 

Riktkurs: 1 125 kronor

Läs även Autoliv rivstartar

Till Fokusportföljen 

Till sektorfavoriter 


Swedbanks syn på Assa Abloy 

 • Är med i Fokusportföljen
 • Är en sektorfavorit
 • Bra underliggande tillväxt på 4-5 procent under 2016 tom 2018
 • Fortsatta marginalförbättringar
 • Många nya förvärv kan ge extra vinsttillväxt under 2017 och 2018

Rekommendation: Köp 

Riktkurs: 195 kronor

Till Fokusportföljen 

Till Sektorfavoriter 


Swedbanks syn på Electrolux

 • Är med i Fokusportföljen
 • Är en sektorfavorit
 • Europavändningen imponerar - ger högre framtida marginaler
 • Lönsamheten i USA snart återställd
 • Stabil tillväxt under 2016-2018

Rekommendation: Köp 

Riktkurs: 260 kronor

Till Fokusportföljen 

Till Sektorfavoriter 


Swedbanks syn på Boliden 

 • Starkt första kvartal, drivet av smältverk och Garpenberg
 • Starka smältverk och återhämtning för metaller jämfört med fjärde kvartalet balanserar en svagare dollar.
 • Den diversifierade tillgångsportföljen förtjänar premiumvärdering
 • Efter rapporten lyfter Swedbank vinstprognosen med 20 procent för 2016. 
 • Boliden handlas till EV/EBITDA på 5,7 för 12 månader framåt, vilket kan jämföras med konkurrentgruppens 7,5. Under de senaste fem åren har Boliden handlats i nivå med konkurrenterna vad gäller EV/EBITDA och Swedbanks bedömning är att värderingsgapet kommer att minska. 

Rekommendation Köp 

Riktkurs 160 kronor

Läs mer i Möt Bolidens vd Lennart Evrell

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan