Till Fokusportföljen

Swedbanks syn på Securitas

 • Stabil tillväxt i en osäker värld
 • Stark efterfrågan i alla segment
 • Ökat teknikinnehåll ger högre lönsamhet
 • Attraktiv värdering givet tillväxten

Rekommendation: Köp 

Riktkurs: 135 kronor


Swedbanks syn på Assa Abloy

 • Är en sektorfavorit
 • Bra underliggande tillväxt på 4-5 procent under 2016 tom 2018
 • Fortsatta marginalförbättringar
 • Många nya förvärv kan ge extra vinsttillväxt under 2017 och 2018

Rekommendation: Köp 

Riktkurs: 195 kronor

Till Sektorfavoriter 


Swedbanks syn på Nordea

 • Potential för uppvärdering överväger riskerna
 • Attraktiv värdering efter kursfall
 • Direktavkastning på cirka 8 procent för 2016
 • Vinsttillväxten återkommer i tredje kvartalet

Rekommendation: Köp 

Riktkurs: 92 kronor


Swedbanks syn på Kungsleden

 • År en Sektorfavorit
 • Första kvartalet var svagare än väntat
 • Närmar sig långsamt de långsiktiga målen
 • Attraktivt värderad aktie

Rekommendation: Köp 

Riktkurs:  68 kronor

Till Sektorfavoriter 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan