När räntor och krediter av lågriskkaraktär erbjuder extremt låg, eller till och med negativ avkastning är högutdelande aktier i stort sett det enda som återstår för den som vill få kontinuerlig avkastning på sitt kapital.

- Det har lockat nya typer av ägare till aktier med obligationsliknande egenskaper, och intresset för dessa är och har varit minst sagt stort de senaste åren, säger Lars Söderfjell, aktiestrateg. 

Med historien som stöd kan man också säga att den som konsekvent väljer högavkastande aktier fått en bättre totalavkastning än vad marknaden i stort gett. Skillnaden är definitivt inte försumbar. Högutdelarna har gett 2 procent mer i totalavkastning per år. Kvalitet och starka kassaflöden betalar sig. 

Det gäller dock att ha en långsiktig syn vid val av högutdelande aktier att stoppa i portföljen. 

- Uthållig utdelningsförmåga är nyckelordet när man väljer högutdelande aktier. 

För det krävs en stabil och positiv utveckling av vinsten per aktie, ett gott kassaflöde, en relativt stark balansräkning och att utdelningen normalt inte överstiger cirka 80 procent av vinsten. 

Det är främst bland teleoperatörerna, svenska banker, bygg- och fastighetsbolag som dessa kriterier uppfylls. Teliasonera hamnar i topp bland utdelarna, men det är värt att notera att utdelningen väntas bli lägre för 2016 och 2017 än 2015. Tele2 betalar ut en bra bit över 100 procent av vinsten, vilket i längden är ohållbart. 

Låga finansieringskostnader och starka kassaflöden gör att fastighetsbolagen kan ge hög direktavkastning, och för närvarande föredrar Swedbank fastighets- framför byggbolag. 

Eftersom utpräglat cykliska aktier är just utpräglat cykliska faller de på kriteriet stabil intjäning.

- Däremot hittar man för närvarande högavkastande aktier bland de stora verkstadsbolagen, vilket kan tyckas lite märkligt. Men anledningen är lägre tillväxt och starkare balansräkningar, vilket ger utrymme för höga utdelningar till aktieägarna, säger Lars Söderfjell. 

Tio högutdelare med Köprekommendation

Bolagutd 2015e %utd 2016e %utd 2017e %Genomsnitt %
Teliasonera7,25,15,45,9
Tele27,07,37,77,3
Nordea6,6*6,87,16,8
SEB5,96,16,56,2
Millicom5,04,75,04,9
MTG4,95,15,35,1
Ericsson4,74,95,24,9
Storaenso4,24,54,85,5
ABB4,14,24,44,2
SKF3,94,04,24,0

*Aktien handlas utan rätt till utdelning för 2015


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan