I mars månads insiderlista har Swedbank hittat tre fastighetsbolag där bankens analytiker rekommenderar Köp och insiders köper. 

Bolagen är Victoria Park, som upplever en stark efterfrågan på bostäder och hyrestillväxt från renovering, vilket leder till högre fastighetsvärden. Wihlborgs, som har ett starkt momentum i nettouthyrningen och en attraktiv risk-/avkastningsprofil samt Kungsleden som nyligen har etablerat ett kluster i den attraktiva Stockholmsregionen och handlas till låga kassaflödesmultiplar.

- I Balder, som tidigare var med i Swedbanks insiderslista, har ledningspersoner inte gjort några köp på senare tid. Bolaget åker följaktligen ur listan, säger Mats Larsson, aktieanalytiker med ansvar för små- och medelstora bolag.

Konsultfirman Sweco, som genom sin verksamhet har en betydande exponering mot fastigheter och bygg fortsätter också att kvala in på insiderlistan. 

- Styrelsemedlemmen Johan Nordström har tidigare byggt upp ett innehav i företaget, och VD, Tomas Carlsson fortsätter att köpa aktier. Sweco har en spännande pipeline av infrastrukturprojekt och nyligen konsoliderat jätteförvärvet av holländska Grontmij. Nu är det dags för nya tag. Så sent som i onsdags gjorde bolaget ytterligare ett förvärv i Tyskland av arkitekt- och projektledningsföretaget Ludes, med sjukhusarkitektur som specialitet, säger Mats Larsson. 


Insiderlistan

Sweco 

  • VD, Tomas Carlsson, har nyligen gjort två aktieköp.
  • Har goda möjligheter att fortsätta växa genom förvärv, särskilt på den fragmenterade centraleuropeiska marknaden.
  • Affärsmodellen är robust och Sweco klarar att växa även i en värld med svag tillväxt.

Rekommendation: Köp 

Riktkurs: 143 kronor


Victoria Park 

  • Flera medlemmar i styrelsen har köpt aktier under hösten.
  • Bolaget gynnas av stark efterfrågan på hyresbostäder och hyrestillväxt från renoveringar, vilket höjer fastighetsvärdena. 

Rekommendation: Köp 

Riktkurs: 17,50 kronor


Wihlborgs

  • Ordförande Erik Paulsson och styrelseledamoten Tina Andersson har nyligen genomfört aktieköp.
  • Bolaget har ett starkt momentum i nettouthyrningen och en attraktiv risk-/avkastningsprofil

Rekommendation: Köp 

Riktkurs: 170 kronor


Kungsleden

  • VD Biljana Pehrsson har nyligen genomfört två aktieköp.
  • Har etablerat ett kluster i den attraktiva Stockholmsregionen och handlas till låga kassaflödesmultiplar.

Rekommendation: Köp 

Riktkurs: 70 kronor


Fakta Insiderlistan
Swedbank granskar systematiskt insiderhandeln i de 120 små- och medelstora bolag som har högst marknadsvärde på Stockholmsbörsen och vaskar utifrån ett antal viktiga kriterier fram de bolag där det är mest sannolikt att man får bra avkastning på att ta rygg på insiders. 

Bland kriterierna finns vem som gör affärerna. Statistiskt gör VD bäst affärer följt av personer i koncernledningar och styrelser. Signalvärdet vid köp är betydligt starkare än vid försäljning, men det får inte vara affärer som beror på incitamentsprogram. Det är också bättre om aktieköpen görs i ett litet börsbolag än i större bolag. Om transaktionen är stor spelar den också större roll, liksom om flera insiderpersoner gör likadana affärer flera månader i rad.

När det gäller insiders köp är placeringshorisonten kortare än de 12 månader Swedbank oftast har i sina rekommendationer. I stort sett hela effekten av insiderköp klingar nämligen av efter sex månader och ungefär hälften av den eventuella kursuppgången kommer redan inom två månader. 


Visste du att? 
Insynspersoner är skyldiga att rapportera alla förändringar i sina

innehav inom fem handelsdagar. Observera att insynspersoner enligt lag inte kan handla när de besitter särskild insynsinformation som normalt skulle ha en väsentlig

kurspåverkan. Det skulle innebära olaglig insynshandel. Swedbanks insiderlista bygger naturligtvis på den lagliga och inrapporterade insynshandeln.


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan