Förutom NCC, som gynnas av ett uppdämt byggbehov och bättre förutsättningar inom Housing än marknaden ser, lyfts Kungsleden in bland sektorfavoriterna inom Fastigheter/Bygg. De ersätter Hemfosa och Diös. Hemfosa genomför en företrädesemission där Swedbank AB agerar rådgivare. I samband med detta lämnas ingen rekommendation eller riktkurs i aktien. Det sker även ett skifte i Hälsovård där insulingiganten Novo Nordisk tas ut till förmån för Getinge, där förväntningarna äntligen tycks börja stämma överens med verkligheten. 

Till Sektorfavoriter 

Swedbanks syn på Kungsleden

  • Stark utveckling av nettouthyrningen
  • Siktar på att reducera den finansiella risken med nya finansiella mål. 
  • Attraktivt värderade kassaflöden och substans.

Rekommendation: Köp 

Riktkurs: 70 kronor


Swedbanks syn på NCC

  • Med pågående urbaniseringstrend och underinvesterad infrastruktur är de långsiktiga förutsättningarna för byggmarknaden och NCC mycket goda.
  • Våra vinstestimat är 15 procent högre än marknadens drivet av bättre intjäning inom Housing. 
  • Aktien handlas med en betydande rabatt relativt konkurrenterna.
Rekommendation: Köp 

Riktkurs: 325 kronor


Swedbanks syn på Getinge 

  • Förväntningsbilden på både tillväxt och marginaler för Getinge har äntligen rättats till.
  • Getinge värderas med en rabatt på dryg 10 procent mot sina jämförelsebolag baserat på EV/EBITDA för kommande 12 månader.
  • Det viktigaste i närtid är att FDA- processen konkretiseras och den sista avslutande delen är kostnader och åtgärdslistan för den tyska enheten i Hechingen. Vi förväntar oss ett klargörande inom kort.

Rekommendation: Köp 

Riktkurs: 195 kronor


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan