Nettoförändringar under vecka 44

Bolagsrapporter och makrostatistikens inverkan på marknaden fick under föregående vecka stå tillbaka, då allt fokus nu riktas mot det stundande presidentvalet i USA. Med en ökad osäkerhet om utfallet i detta val föll aktiemarknaden under veckan med närmare 4%. 

Investerarkollektivet i Swedbank och Sparbankerna var under veckan också avvaktande och gjorde endast ytterst små förändringar i sin totala aktieexponering.

De aktier som såldes under veckan var främst Fingerprint och Unibet. Fingerprint är den aktie som handlas mest intensivt och återfinns också nästan varje vecka bland de mest handlade aktierna. Unibet inkom med en bra rapport under veckan och långsiktigt har vi en köprekommendation med en riktkurs om 125 kronor. Mer kortsiktigt har vi dock också haft en affärsidé i Swedbank Trading ute i Unibet. Denna stängdes på rapportdagen med en avkastning om 8,95%, samtidigt som aktiemarknaden under samma innehavsperiod fallit med 1,39%. Denna stängning av affärsidén i Swedbank Trading kan vara en av anledningarna till att aktien blev en av de mest sålda under veckan. 

Den aktie som helt överlägset utmärkte sig i denna veckas statistik var dock Hexagon, som köptes i mycket stor uträckning. Nettoköpen var nämligen fyra gånger så stora i Hexagon jämfört med Swedbank, som var den näst mest köpta aktien. Nettoköpen i Hexagon var vidare åtta gånger så stora som nettoförsäljningen i den mest sålda aktien. 

Vad som hänt är att  Hexagons VD blivit häktad och är under utredning av norska myndigheter för insiderhandel i bakgrund av köp i Next Biometrics via sitt investmentbolag Greenbridge partners. Aktien i Hexagon föll mycket kraftigt på denna nyhet och vi ser kursreaktionen i Hexagon som överdriven, då detta inte är kopplat till Hexagon utan till privatpersonen Ola Rollén. I samband med detta kursfall höjde Swedbank sin rekommendation från neutral till köp, med en riktkurs om 350 kronor. I Swedbank Trading valde vi också att den 31 oktober lansera en kortsiktig affärsidé i Hexagon.

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 44

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan