Nettoförändringar under vecka 46

Under föregående vecka fortsatte börsen återhämta sig och steg med runt två procent. Till skillnad från vecka 45, då aktieexponeringen minskades på aggregerad basis, behöll investerarkollektivet i Swedbank och Sparbankerna sin aktieexponering intakt under vecka 46. Värt att notera dock är att det endast var några få aktier som stod för säljvolymen, medan köpvolymen spreds brett över ett större antal aktier. 

De aktier som främst såldes under veckan var Hennes& Mauritz och SSAB. Sedan presidentvalet i USA har SSAB stigit med över tjugo procent och aktien noteras nu vid de högsta nivåerna sedan i juni 2015. Fundamentalt har Swedbank en neutral rekommendation i aktien med en riktkurs om 31 kronor. 

Även Hennes&Mauritz har utvecklats starkt den senaste veckan. I och med denna uppgång erhölls det också flera positiva signaler i prisgrafen, vilket ur ett tekniskt perspektiv ser mycket konstruktivt ut. Mer om den tekniska analysen för H&M står att läsa här. Fundamentalt har Swedbank en köprekommendation i aktien med en riktkurs om 275 

Övriga aktier som såldes under veckan var Sandvik, Autoliv, Hexagon, och Betsson.

De aktier som under veckan ackumulerades var Investor, ICA, Astrazeneca, Axfood, SKF, Kinnevik, och Boliden. Till viss del fortsatte således trenden från vecka 45 med köp av lite mer defensiva aktier såsom ICA, AstraZeneca och Axfood. Det som också kännetecknar dessa aktier är att de haft en svag utveckling den senaste tiden. Köp skedde dock även i mer cykliska aktier, så som Boliden och SKF. Boliden var också en aktie som under veckan togs in i Swedbanks Fokusportfölj.

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 46

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan