Nettoförändringar under vecka 40

Föregående vecka utvecklades sidledes.  Detta manifesterades också på så sätt att investerarkollektivet på aggregerad basis inte gjorde några större förändringar vad gäller sin aktieexponering.

Samma trend som gällt den senaste tiden fortsatte dock även denna vecka, vilket innebär att Fingerprint och Hennes & Maurits var de mest nettoköpta aktierna. Andra bolag som det köptes av under veckan var SOBI, Novo Nordisk, och Stora Enso

SOBI är en aktiv affärsidé i Swedbank Trading, och under veckan då aktien rekylerat ned har ytterligare ackumulation skett.

Novo Nordisk är Swedbanks Sektorfavorit inom Hälsovård. Aktien har utvecklats mycket svagt den senaste tiden och handlas nu nere vid de lägsta nivåerna sedan 2014. 

Under veckan lanserades också en ny affärsidé i Swedbank Trading i Stora Enso. Aktien är också sedan tidigare med i Fokusportföljen, samt är också det högst rankade bolaget inom sektorn Basindustri i Sektorfavoriter

De aktier som det såldes mest utav under veckan var Swedbank, Sandvik, SSAB, Nordea, och SEB.

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 40

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan