Nettoförändringar under vecka 41

Under föregående vecka handlades börsen ned svagt. Nedgången var till stor del driven av utfallet från Ericssons vinstvarning, vilken ledde till ett kraftigt aktieprisfall.  

Investerarkollektivet tyckte dock att prisfallet på över 20% i Ericsson skapade ett köpläge och aktien var den överlägset mest köpta under veckan. Swedbank ser dock inte någon snabb återhämtning för bolaget som trolig, då stor osäkerhet råder. Kommer Ericsson till rätta med framför allt affärerna inom tjänster och mjukvara ser vi dock att det finns en uppsida i aktien. Vi vidhåller en neutral rekommendation i aktien med en riktkurs om 55 kronor. Den senaste artikeln om Ericsson står att läsa här.

Andra bolag som köptes under veckan var Volvo, Nokia, Stora Enso, och Tobii Technology.

De aktier som det såldes mest utav under veckan var Hennes & Mauritz, Biotage, SEB, ABB, och Nordea.

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 41

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan