I denna veckas uppdateringen av Fokusportföljen görs endast en förändring. I temat Finansiell återhämtning tas Nordea ut ur portföljen. Aktien har haft en mycket stark utveckling den senaste tiden. Kursuppgången är över 20 procent de senaste tre månaderna, och inte mindre än 7,9 procent sedan den inkluderades i Fokusportföljen den 1 september. Det tidigare relativa värderingsgapet mellan aktien och den bredare aktiemarknaden har efter denna betydande kursrörelse till stor del stängts. Följaktligen lyfts aktien ur portföljen. Kvar i temat Finansiell återhämtning finns Investor och SEB. 

Till Fokusportföljen

Swedbanks syn på Nordea

  • Rapporten för tredje kvartalet väntas bli stabilt
  • Nordea väntas sänka utdelningen från 64 eurocent per aktie för 2015 till 50 eurocent för 2016
  • Det finns en risk att utdelningen sänks mer än marknaden räknar med  

Rekommendation sänks från Neutral till Minska

Riktkurs: 84 kronor 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan