2016 är och har varit ett tufft år för Nordens största börsbolag och dess aktieägare, och frågetecknen är många också inför kommande år. Främst gäller det mycket tuffare villkor på den amerikanska marknaden, med risk för prispress på Novos produkter. 

- Men efter den kraftiga kursnedgången är förväntningarna på Novo Nordisk extremt låga och aktien handlas med rabatt jämfört med konkurrenternas, trots att bolaget har stöd både från sin extremt starka marknadsposition och en lovande utvecklingsportfölj. Vi ser det som att ett unikt tillfälle att köpa aktien med rabatt och höjer rekommendationen till Starkt Köp, säger Johan Unnerus, aktieanalytiker. 

Efter att under femårsperioden efter 2009 ha haft en tillväxt i rörelseresultatet på 20 procent satte Novo Nordisk i februari 2016 målet till 10 procents tillväxt i rörelseresultatet (EBIT) om året. I samband med rapporten för tredje kvartalet, den 28 oktober, sänktes målet till i genomsnitt 5 procent under åren 2016-2020. 

- Det är viktigt att se skillnaden i de två guidningarna. Medan den gamla guidningen var en målsättning om långsiktig tillväxt i rörelseresultatet på 10 procent om året gäller den nya guidningen en avgränsad, tuff och osäker period. Den är dessutom sannolikt mycket försiktig för att ge den nye vd:n bättre spelrum. Mycket talar dessutom för att osäkerheten minskar och tillväxten blir högre efter andra halvan av 2018, då nästa generation GLP-1-läkemedlet, Semaglutide, väntas ha blivit godkänt och nått marknaden, säger Johan Unnerus. 


Swedbanks syn på Novo Nordisk

  • Novo Nordisk har en mycket stark marknadsposition och skyddas av höga inträdesbarriärer. 
  • Bolagets förmåga att differentiera produkterbjudandet och hantera den ökade prispressen är på väg att förbättras. 
  • Konkurrensen från andra tillverkare och produkter hårdnar, men den närmaste tidens obehagliga scenario med pris- och accessförhandlingar i USA och ökad konkurrens från flera håll är nu mer än väl reflekterat i aktiekursen.
  • Aktien har historiskt handlats med en betydande premie mot konkurrenterna, men kan nu köpas med rabatt. 
  • Innebär en valutarisk

Rekommendation: Starkt Köp

Riktkurs: 325 danska kronor


Visste du att?
Semaglutide minskar enligt en studie som Novo presenterades i mitten av september hjärt- och kärlproblem med 26 procent hos diabetiker. 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan