Stark makrostatistik från USA och Europa i september satte fart på de mest cykliska verkstadsaktierna, som tillsammans med bankerna varit vinnare på börsen den senaste tiden.

- Sannolikt räddar september också rapporterna för tredje kvartalet, säger Anders Roslund. 

Men den volymtillväxt som ligger i marknadens förväntningar för 2017 och 2018 kommer inte att börja synas i rapporterna för tredje kvartalet. I bästa fall kommer vändningen att skönjas i fjärde kvartalet, förutsatt att vändningen uppåt i september håller i sig under påföljande månader. 

- Vi har justerat ned i stort sett alla omsättningsprognoser för innevarande år med någon enstaka procentenhet. Samtidigt har vi lyft prognoserna med några procentenheter för 2017 och 2018 på grund av den svagare kronan.

Jämfört med samma kvartal 2015 och andra kvartalet 2016 innebär det att försäljningen bli densamma, eller kanske till och med något sämre. I många fall kommer dock resultatet att vara något bättre på grund av att besparingsprogrammen ger positiv effekt på  sista raden. 

Med tanke på den starka kursutvecklingen på senare tid har Swedbank en något försiktig inställning till verkstadssektorn som helhet för närvarande.

- Marknaden diskonterar en vändning och betydligt bättre tillväxt under 2017 och 2018. I bästa fall vågar någon vd sticka ut hakan i samband med rapporten och antyda att det ser bättre ut redan i fjärde kvartalet i år, men man ska nog inte hoppas på alltför positiva tongångar.  


Konsumentnära favoriter 
Swedbank har länge lyft fram de konsumentinriktade verkstadsbolag som de mest köpvärda, och har inte ändrat ståndpunkt inför tredje kvartalet rapportsäsong. 

- Swedbanks toppval bland verkstadsbolagen fortsätter att vara de mer konsumentinriktade Autoliv, följt av Electrolux och Assa Abloy. Bland de mer cykliska verkstadsaktierna är Volvo, Trelleborg, Sandvik och SKF lågt värderade,  säger Anders Roslund. 


Swedbanks syn på Autoliv

Förväntas prestera i nivå med guidningen

 • Ett rörelseresultat på 187 miljoner dollar förväntas
 • Passiv säkerhet ger sannolikt en estimathöjning
 • Potentialen är på plats

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 1025 kronor 

Är en sektorfavorit 

Är med i Fokusportföljen

Rapportdag: 27 oktober 


Swedbanks syn på Electrolux

 • Europavändningen imponerar
 • Lönsamheten i USA snart återställd
 • Stabil tillväxt

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 260 kronor 

Är en sektorfavorit 

Är med i Fokusportföljen

Rapportdag: 28 oktober


Swedbanks syn på Assa Abloy 

 • En organisk tillväxt på 1,8 procent i tredje kvartalet år till år förväntas. 
 • Försäljningen i Kina väntas ha gått ner med 30-40 procent  i tredje kvartalet, år till år
 • Kina exkluderat så är Assa Abloy ett tillväxtscenario. Swedbank uppgraderar till Köp
 • Värderingen är lockande

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 195 kronor 

Rapportdag: 21 oktober


Swedbanks syn på SKF

 • Svag efterfrågan, men återhämtning är på gång
 • Industridivisionen: oförändrad tillväxt år/år i tredje kvartalet
 • Automotive drabbas av svag tillväxt i USA och Europa
 • Tecken på återhämtning och kostnadsbesparingar stöder högre estimat

Rekommendation: Neutral

Riktkurs: 155 kronor 

Är med i Fokusportföljen

Rapportdag: 26 oktober 


Swedbanks syn på Volvo

 • Europa förväntas balansera svagt NAFTA
 • Oförändrat rörelseresultat för tredje kvartalet väntas jämfört med samma kvartal föregående år
 • Sannolikt stöd från lastvagnar i Europa
 • Lockande värdering - aktien handlas med stor rabatt gentemot konkurrenterna i USA

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 110 kronor 

Rapportdag: 21 oktober Swedbanks syn på Trelleborg

 • Rörelseresultatet för tredje kvartalet väntas i stort sett bli i linje med förväntningarna
 • Väntar på att jordbrukscykeln ska vända
 • Den förvärvsbaserade tillväxten fortsätter
 • Förbättrat kassaflöde
 • Nya finansiella mål kan bli en trigger för aktien 

Är med i Fokusportföljen

Är en Sektorfavorit

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 185 kronor

Rapportdag: 25 oktober 


Swedbanks syn på Atlas Copco

 • De globala investeringarna kan återhämta sig nästa år
 • Lägre kostnader och valuta stöttar marginalerna
 • Värderingen är rimlig

Rekommendation: Neutral

Riktkurs: 250 kronor 

Rapportdag: 20 oktober 


Swedbanks syn på Sandvik

 • Förbättrade marginaler trots svag efterfrågan
 • Machining Solutions (SMS) fortfarande i negativt territorium
 • Marginalerna förbättras i SMS och Mining samt Rock Technology
 • Hävstångseffekt på volymer och förbättring av marginaler stöder Köprekommendationen

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 105 kronor 

Rapportdag: 24 oktober

Swedbank TV
Se Veckans börs

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan