Omvandlingen av Volvo som startade 2012 med det största effektiviseringsprogrammet i bolagets historia är snart i mål. Tillverkning, produktutveckling och distribution har optimerats och delar av it-verksamheten har sålts. Fabriker har stängts verksamheten har trimmats. Från och med helåret 2016 ska årliga besparingar på 10 miljarder kronor uppnås och årsresultatet förbättras. 

- Det har funnits en skepticism kring Volvos intjäningsförmåga, men man har levererat bra det första halvåret i år och om man fortsätter att leverera nu talar det för att aktien ska lyfta, säger Mats Liss, aktieanalytiker.

Volvo går nu in i en ny fas med ökat kundfokus och satsning på service samtidigt som ett nytt strukturprogram ska sänka bruttokostnaderna med 5 procent per år.

- Servicemarknaden är viktig och lyfter lönsamheten så det är positivt att Volvo flyttar fram positionerna där. Nya vd:n Martin Lundstedt har bra erfarenheter från Scania som varit lönsammast i sektorn och länge legat långt fram på servicesidan. Lundstedt har kommunicerat Volvos interna arbete på ett bra sätt och får succesivt starkare förtroende på marknaden.

Ytterligare en faktor som talar för Volvo är den starka lastbilsmarknaden i Europa. Marknaden är inne i en återhämtningsfas och stöds av utbytet av de lastbilar som såldes för cirka 10 år sedan. USA-marknaden är svagare, men här har Volvo lyckats parera den kraftiga inbromsningen på ett bra sätt och hålla uppe lönsamheten relativt väl trots att produktionen dragits ner kraftigt. 

- USA-marknaden kommer vara fortsatt svag i år, men nästa år ser vi en förbättring. Kina kommer bli en intressant marknad på längre sikt i takt med att behovet av effektiva transporter ökar. På kort sikt är det framförallt Europamarknaden som tillsammans med kostnadsbesparingar ger aktien stöd. Dessutom är aktien lågt värderad, både jämfört med andra verkstadsbolag på svenska börsen och konkurrenter utomlands, avslutar Mats Liss.

Swedbanks syn på Volvo 

  • Stark lastbilsmarknad i Europa
  • Fortsatt effektivisering ger stöd till lönsamheten
  • Aktien är lågt värderad
  • Volvo är en sektorfavorit

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 105 kronor

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan