Bulten med rötter i 1800-talet tillverkar fästelement för fordonsindustrin. Konkurrensen är hård och Bulten har en marknadsandel om cirka 17 procent i Europa. Bulten ligger långt framme inom teknik och kvalitet och arbetar kontinuerligt med kostnadseffektivitet. Men det som framförallt är Bultens styrka och framtid är fullservicekonceptet FSP, Full Service Provider.

Med FSP tar Bulten ett helhetsansvar genom hela värdekedjan, från utveckling av fästelementen till slutleverans vid kundens produktionslinje. Inom detta område är Bulten en av få inom Europa och har en marknadsandel på cirka 60 procent. Helhetsansvaret ger bättre marginaler, men minst lika viktigt är att FSP ger starkare kundrelationer och långsiktighet. Bulten blir en specialist som är involverad i kundens processer och inte bara en utbytbar tillverkare av standardiserade fästelement.

- Idag står FSP för ungefär två tredjedelar av Bultens försäljning, men det är ett område som kommer att få allt större betydelse, säger Mats Liss, aktieanalytiker.

Bilproduktionen i Europa förväntas vara ganska stabil de närmaste åren. Att Bulten räknar med att växa snabbare än marknaden beror framförallt på att företaget räknar med att ta fler FSP-kontrakt. De senaste åren har Bulten haft en tillväxt klart över marknaden tack vare FSP.

- En annan styrka med Bulten är företagets starka balansräkning och kassa som ger möjlighet till förvärvsdriven tillväxt, och även utdelningar.  Bulten är även en uppköpskandidat på den fragmenterade marknaden, vilket ger en extra krydda till aktien, säger Liss.


Swedbanks syn på Bulten

  • Stabil bilproduktion i Europa kommande åren
  • Fullservicekoncept gör att Bulten kan ta marknadsandelar och fortsätta växa organiskt 
  • Stark balansräkning möjliggör tillväxt genom förvärv
  • Bra direktavkastning
  • Intressant förvärvskandidat för industriella köpare

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 99 kronor


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan