Konsumenterna kan överraska

Förutsättningarna för att konsumtionen hålls uppe även under 2017 är goda. Arbetslösheten sjunker i stora delar av världen, reallönerna stiger och hushållen har generellt sett ganska gott om pengar. 

- Det gör att vi håller fast vid Investeringstemat Konsumentvaror. Aktier i denna kategori har gått svagt de senaste månaderna drivet av bland annat oro för den amerikanska konsumtionen. Men förutsättningarna för revansch är goda under 2017. Våra favoriter är Autoliv, Electrolux och Unibet, säger Lars Söderfjell, aktiestrateg.

Samma trend rider faktiskt skogsbolagen på, och här hittar vi ett nytt Investeringstema, nämligen Skogsbolag i omvandling.

När de traditionella tillverkarna av skogsvaror och papper blir tillverkare av förpackningar och andra konsumentvaror blir de mindre cykliska, lönsammare och tillväxten ökar, och de omvärderas av aktiemarknaden. 

- SCA har redan gjort den resan och värderas nu dubbelt så högt som sina tidigare konkurrenter. Billerudkorsnäs är halvvägs i omvandlingsprocessen och Stora Enso har bara precis påbörjat den. Det gör de två sistnämnda aktierna intressanta. 


Sannolikt bättre investeringskonjunktur
Nytt inför 2017 är att investeringskonjunkturen visar tecken på att vakna till liv och att inflationen rör sig uppåt. Det sistnämnda talar för att räntorna bör ha bottnat ur för denna gång.

- Det här är en händelseutveckling som kan påverka aktiemarknaden ganska mycket, vilket innebär att fokus nu är på väg att förskjutas, och marknaden därmed är beredd att betala relativt sett mindre för de fåtal bolag som kan uppvisa strukturell tillväxt, som till exempel Assa Abloy och Hexagon.

I stället är det lite mer konjunkturkänsliga bolag, som tidigare halkat efter, som nu står inför en uppvärdering. Här hittar man SKF, Trelleborg och Volvo.

- Dessa bolag representerar ett av våra nya investeringsteman: Ökad industriaktivitet. Och även om den ännu inte avspeglar sig i ledande indikatorer och företagens orderingång, är det vad vi väntar oss och hoppas på de närmaste månaderna.  

Att de korta räntorna är på väg att bottna ur är positivt för bankernas lönsamhet. Tillsammans med att risken i europeiska bankaktier minskar gör det att temat Återhämtning för finansaktier fortfarande håller. 

- Banksektorn har utvecklats bra på sistone, men den har fortfarande en bit kvar jämfört med övriga börsen. Vi räknar med att riskpremien som legat på svenska banker gradvis försvinner under hösten och förespråkar framför allt SEB, men även Nordea. Den som vill ha en bredare exponering kan med fördel köpa aktier i Investor, som är stor ägare i SEB och dessutom handlas med ganska stor substansrabatt, säger Lars Söderfjell. 

Läs mer om de aktier som Swedbank anser är bäst på Stockholmsbörsen i senaste FokusportföljenSwedbank TV
Se specialsändning om Aktiestrategin

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan