Nettoförändringar under vecka 36


Vecka 36 inledde med en stigande börsutveckling, men efter en kraftig sättning under veckans sista dag slutade vecka 36 med en nedgång om knappt en halv procent. Totalt sett behöll investerarkollektivet den aktieexponering som de gick in i veckan med intakt. Som alltid skedde det dock en del förändringar på bolagsnivå.

Den aktie som det köptes mest av under veckan var Electrolux. Aktien föll under veckan med runt 7,5%, bland annat efter WTO:s beslut kring amerikanska importtullar för tvättmaskiner. Swedbank har en köprekommendation i aktien och vi ser inte att detta beslut ändrar vår syn i bolaget, då tvättmaskiner i Nordamerika endast står för 3,5% av den totala försäljningen.

Andra bolag värda att notera bland de som det nettoköptes av under veckan är Unibet och BillerudKorsnäs. Under veckans lanserades det nämligen affärsidéer i dessa aktier i Swedbank Trading, vilket är en produkt med syfte att förse mer aktiva placerare med kortsiktiga affärsidéer. Övriga bolag som det nettoköptes aktier i under veckan var Fingerprint, Ericsson, och Axfood.

De aktier som det nettosåldes mest utav under den gångna veckan var Volvo, Arcam, Nordea, Haldex, ABB, och Atlas Copco. Anledningen till att Arcam hamnade på listan över mest nettosålda aktier är att det under veckan kom ett bud från GE. Aktien steg under veckan med närmare 60%.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan