Nettoförändringar under vecka 38


Trots den avslutande nedgången som skedde i fredags steg börsen med drygt 2% under vecka 38. Under den nedgång som skedde vecka 37 ackumulerade investerarkollektivet aktier i stor utsträckning, medan de under föregående veckas uppgång minskade sin totala aktieexponering. Marknadssentimentet verkar således fortfarande vara rätt starkt, där eventuella nedgångar som sker i marknaden är bra köptillfällen. Samtidigt märks det att inga bestående trendrörelser väntas, då det ofta sker vinsthemtagningar i uppgångssekvenserna.


De aktier som det nettoköptes mest av under veckan var Fingerprint och Hennes&Mauritz. I fredags föll Fingerprint med över 4% och det var också i slutet av veckan som köparna kom in i aktien. Hennes&Mauritz har varit en aktie som investerarkollektivet nettoköpt i stor utsträckning den senaste tiden och var också den näst mest nettoköpta aktien under föregående vecka. Utvecklingen för Hennes&Mauritz har varit väldigt svag den senaste tiden och nu på fredag är det lite upp till bevis då bolaget kommer med sin rapport för tredje kvartalet. 


Andra bolag som det köptes mycket av under veckan var Stora Enso, Electrolux, SKF, Trelleborg och SOBI. En anledning till detta köpintresse kan bero på att Stora Enso, SKF och Trelleborg i veckan inkluderades i Swedbanks Fokusportfölj. Under veckan lanserades också Trelleborg och SOBI i Swedbank Trading, vilket är Swedbanks produkt för mer kortsiktiga affärsidéer. Just SOBI finns dock inte med i listan över aktier som nettoköpts. Anledningen till detta är att det inkom ett internt säljflöde som neutraliserade de köp som skedde i aktien.


De aktier som det såldes mest utav under veckan var Swedbank, Boliden, Ericsson, Haldex, Lundin Mining, och Elekta

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan