Om detta, den låga räntans tveeggade betydelse för börsen och inte minst vilka investeringsteman, och därmed placeringar som är bäst för närvarande, berättar Swedbanks aktiestrateg Lars Söderfjell under 12 faktaspäckade minuter i en specialsändning om den nya Aktiestrategin.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan