Omvärldsförutsättningarna har inte förändrats märkbart under de senaste månaderna, vilket innebär fortsatt dämpad tillväxt och låga räntor. 

- Förbättrade arbetsmarknader och stigande reallöner gör att vi fortsatt anser att konsumentinriktade bolag bör kunna utvecklas väl på medellång sikt, varför detta tema behålls. Samma drivkrafter i form av växande konsumtion, inte minst på utvecklingsmarknaderna, påverkar också skogsbolag med inriktning mot konsumentprodukter, vilka ingår i det nya temat Skogsbolag i omvandling, säger Lars Söderfjell, aktiestrateg. 

I detta nya tema läggs Stora Enso in i portföljen, medan Billerudkorsnäs flyttas över från det utplockade temat Tillväxtaktier.


Ökad aktivitet i tillverkningsindustrin
Under de närmaste månaderna finns förutsättning för en ökad aktivitet i tillverkningsindustrin, inte minst till följd av en stabilisering på utvecklingsmarknader och råvarukopplade investeringar. Swedbank introducerar därför temat Stigande produktion, där bolag som traditionellt gynnats i en sådan omgivning ingår. 

- I denna kategori tillkommer SKF, Trelleborg och Volvo.

Temat Finansiell återhämtning kvarstår eftersom bankerna bedöms fortsätta att gynnas av förväntningar om stabila korta räntor samt en lägre motpartsrisk för europeiska banker.

H&M, SCA och Axfood förpassas ur Fokusportföljen då temat Tillväxtaktier försvinner. Endast den sistnämnda aktien har utvecklats väl sedan den togs in i portföljen. Autoliv och Unibet får stanna kvar i Fokusportföljen, men flyttas till temat Konsumentinriktade bolag. 


Swedbanks syn SKF 

 • Låg värdering och lågt ställda förväntningar
 • Betydande potential när efterfrågan vänder upp
 • Direktavkastningen överstiger 4 procent
 • Ny i Fokusportföljen

Rekommendation: Neutral 

Riktkurs: 145 kronor


Swedbanks syn på Trelleborg

 • Jordbrukssegmentet förväntas ge stöd
 • Förvärvsdriven strategi förtjänar en premie
 • Förbättrat kassaflöde
 • Ny i Fokusportföljen

Rekommendation: Köp  

Riktkurs: 175 kronor


Swedbanks syn på Volvo

 • Europa och kostnadsbesparingar ger stöd
 • Värderingsrabatt
 • Aktien har underpresterat 
 • Ny i Fokusportföljen

Rekommendation: Köp 

Riktkurs: 105 kronorSwedbanks syn på Billerudkorsnäs

 • Produktionen är tillbaka vid planerade nivåer
 • Attraktiva långsiktiga tillväxttrender i slutkundsmixen
 • Stark balansräkning och uttalade tillväxtambitioner
 • Ny i Fokusportföljen

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 155 kronor


Swedbanks syn på H&M  

 • Utgår ur Fokusportföljen

Rekommendation: Köp 

Riktkurs: 300 kronor


Swedbanks syn på SCA

 • Utgår ur Fokusportföljen

Rekommendation: Neutral

Riktkurs: 285 kronor


Swedbanks syn på Axfood

 • Utgår ur Fokusportföljen

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 180 kronor

Till senaste Fokusportföljen


Visste du att? 

Swedbank fokusportfölj är en aktieprodukt beståendes av de 8-12 aktier som Swedbank Analys anser ha bäst avkastningspotential under de kommande 6-12 månaderna. Urvalet utgår från fundamental analys och portföljen speglar det underliggande marknadsscenariot och försöker kapitalisera på de trender Swedbank  finner mest intressanta. Begränsad vikt läggs därför vid riskdiversifiering.Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan