Swedbanks syn på ABB

 • Rapporten kom in i linje med förväntningarna
 • Återhämtning i sikte
 • Samtliga stora geografiska områden växer
 • Tillväxttecken för tidigt cykliskt
 • En attraktiv värdering
 • Är med i Fokusportföljen 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 235 kronor (235)

Läs även Tillväxttecken för tidigt cykliskt från ABB


Swedbanks syn på SSAB 

 • Styrketecken från SSAB Europa and SSAB Specialstål
 • Framtidsbedömning: Råmaterialpriserna möjliggör högre volymer och priser
 • Potential i Nordamerika och Specialstål, men värderingen är rimlig i nuläget

Rekommendation: Neutral

Riktkurs: 42 kronor


Swedbanks syn på Sandvik 

 • Återhämtningen har bara startat
 • Återhämtningen är bred
 • Ett lyft på gruvmarknaden

Rekommendation: Köp (Neutral)

Riktkurs: 155 kronor (135)


Swedbanks syn på Volvo 

 • Rekommendation: Köp

Riktkurs: 135 kronor

Läs även Volvo drar på alla cylindrar

Missa inte den uppdaterade analysen i Morgonrådet i morgon

Swedbanks syn på MTG

 • Nyckelinnehaven levererar
 • Styrka i Nordic, drivet av Viaplay
 • Förlusterna i MTGx har toppat nu
 • Företagsaffärerna återställer förväntningarna på rörelseresultatet
 • den senaste tidens svaga kursutveckling ger ett bra köpläge inför det förväntat starka andra kvartalet
 • Är med i Fokusportöljen
 • Är en Sektorfavorit

Rekommendation: Starkt Köp

Riktkurs: 340 kronor


Swedbanks syn på Billerudkorsnäs

 • Överraskande stark slutkundsefterfrågan
 • Produktionen på rekordnivåer och stark slutkundsmarknad
 • Kvalitetsproblem och ombyggnadskostnader dämpar
 • Ljusa utsikter för kommande kvartal kommer sannolikt att stötta aktien

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 160 kronor

Läs även Konsumentkartong visar framfötterna i Billerudkorsnäs


Swedbanks syn på Ericsson 

 • Nådde inte upp till marknadens förväntningar 

Rekommendation: Minska 

Riktkurs: 48 kronor

Missa inte den uppdaterade analysen i Morgonrådet i morgon


Swedbanks syn på Boliden 

 • Nådde inte upp till marknadens förväntningar 
 • Engångsposter tyngde resultatet i första kvartalet 
 • Rekommendation: Köp

Riktkurs: 320 kronor

Missa inte den uppdaterade analysen i Morgonrådet i morgon

Swedbanks syn på Fingerprint 

 • Ny bevakning 
 • Är ett investeringsscenario med hög risk/hög potential
 • Inom den tolvmånadershorisont som Swedbank använder för rekommendationer bedöms sannolikheten var ganska hög att sentimentet blir mer positivt kring aktien.
 • Lagerminskningarna bör snart upphöra, vilket leder till att försäljning och vinsten per aktie vänder upp till tillväxt under 2018.

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 50 kronor

Läs mer i Goda chanser för comeback i Fingerprint

Swedbank TV
Se Veckans börs

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan