Banksektorn har haft en väldigt stark utveckling sedan i juli 2016 och Swedbanks bedömning är att sektorn nu är väl högt värderad. Sektortemat Finansiell återhämtning har därmed gjort sitt i Fokusportföljen och lyfts ut tillsammans med SEB. 

Sedan SEB togs in i Fokusportföljen den 31 augusti 2016 har den stigit med 26,2 procent vilket är mer än dubbelt så mycket som den generella börsuppgången. Aktien handlas nu också över Swedbanks riktkurs på 96 kronor. 

Ett nytt inslag i portföljen är gruvbolaget Lucara Diamonds som tas in under det sektorneutrala temat Bolag med värderingsstöd. Lucara Diamond har ett händelserikt år framför sig, med ett flertal drivare för aktiekursen. Bland dessa kan nämnas att ny gruvoperatör nu återupptagit brytning av malm i Karowegruvan i Botswana. Resultat från närliggande prospekteringslicenser inväntas också, och ytterligare ny utrustning för att kunna utvinna ännu större diamanter än tidigare är på väg att driftsättas. Dessutom finns möjlighetrn till en försäljning av den historiska diamanten Lesedi La Rona under året. 

Med dessa händelser, och då aktien efter det senaste halvårets kursnedgång kommit ner till attraktiva multiplar om EV/EBIT 5-6 för den förväntade vinsten under 2017-2018, ser Swedbank en god kurspotential under innevarande år.


Swedbanks syn på Lucara Diamonds 

  • Är i hög grad en nyhetsdriven aktie 
  • 2017 års första specialauktion av exceptionella diamanter har annonserats
  • Ytterligare kursdrivare är en försäljning av Lesedi La Rona
  • Kassa och diamantlager uppskattas till runt 20 procent  av börsvärdet
  • Ny i Fokusportföljen 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 25 kronor


Swedbanks syn på SEB

  • Lyfts ur Fokusportföljen 

Rekommendation: Neutral

Riktkurs: 96 kronor


Till Fokusportföljen 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan