Nettoförändringar under vecka 13 2017

Under föregående vecka steg börsen med strax under en procent. Kursen befinner sig dock fortsatt inom det handelsintervall som aktiemarknaden konsoliderat i sedan i mitten av februari. Sett till aggregerad nettoexponering skedde ytterst små förändringar under veckan.

De bolag som hade det största inflödet av kapital var Swedbank, Hennes&Mauritz, Bilia, Boliden, Volvo, och Autoliv

Hennes&Mauritz är återigen tillbaka som en av de mest köpta aktierna. Bolaget rapporterade i veckan och aktien rörde sig över 10% under rapportdagen, där stängning slutligen skedde med en nedgång om 4%. Swedbank kvarhåller en köprekommendation i aktien efter rapport, men riktkursen är nu sänkt till 275 SEK, från tidigare 290 SEK.

Bilia inkluderades i veckan som ny Sektorfavorit. Vi uppskattar den starka positionen på den svenska och norska bilmarknaden, samtidigt som vi också ser tillväxtmöjligheter utan för deras huvudmarknader. Efter en nedgångsfas bedömer vi värderingen som attraktiv, där också utdelningen på 8 SEK ger en bra direktavkastning. Rekommendationen är köp med riktkursen 225 SEK.

De aktier som främst såldes under veckan var Ericsson, Sandvik, SEB, SOBI, Telia, och Electrolux.  

Rekommendationen i Sandvik sänktes under veckan från köp till neutral, med en riktkurs om 135 SEK. Anledningen är vår bedömning att dagens värdering föregriper en väl kraftfull vinståterhämtning de kommande åren. 

SOBI har under en tid återfunnits på listan över de mest sålda aktierna. Under den gångna veckan, efter det att aktien tagit sig upp mot häradet av vår nuvarande riktkurs, togs SOBI ut or Sektorfavoriter

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 13

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan