Nettoförändringar under vecka 15 2017

Även vecka 15 noterade små kursmässiga förändringar, varvid den sidledes konsolideringen fortsatt ytterligare en vecka. Även denna vecka översteg försäljningsvolymerna köpvolymerna, vilket innebär att den aggregerade nettoexponeringen minskade för andra veckan i rad. 

De aktier som främst köptes under veckan var BillerudKorsnäs, SSAB, Bilia, Kinnevik, och Gränges

BillerudKorsnäs föll kraftigt under veckan efter en vinstvarning den 7 april. Bolaget flaggade då för att resultatet för första kvartalet påverkas negativt av kvalitetsproblem och ombyggnationer. Detta skadar förtroendet, men det starka sentimentet på marknaden för slutanvändare och de långsiktiga tillväxtmöjligheterna gör dock att vi ser en positiv risk/avkastning-kvot på tolv månaders sikt. Vi har rekommendationen Köp i aktien, med riktkursen 160 SEK.

Bilia hade för den tredje veckan i rad ett stort inflöde av kapital. Bolaget är en Sektorfavoriter, då vi uppskattar den starka positionen på den svenska och norska bilmarknaden, samtidigt som vi också ser tillväxtmöjligheter utan för deras huvudmarknader. Efter en nedgångsfas bedömer vi värderingen som attraktiv, där också utdelningen på 8 SEK ger en bra direktavkastning. Rekommendationen är köp med riktkursen 225 SEK.

De aktier som främst såldes under veckan var Swedbank, Husqvarna, Boliden, SOBI, och Sandvik

Den 11 april stängdes en affärsidé i Husqvarna i Swedbank Trading. Affärsidén genererade en positiv avkastning om 5.57%, medan börsindexet OMXS30 under samma period hade en negativ avkastning om 0.13%. Fundamentalt har Swedbank en neutralrekommendation i aktien, med en riktkurs om 80 SEK.

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 15

Ökat nettoinnehav i kronor
1 BILLERUDKORSNÄS AB
2 SSAB A
3 BILIA A
4 KINNEVIK B
5 GRÄNGES AB
6 AUTOLIV INC. SDB
7 HENNES & MAURITZ B
8 SSAB B
9 ABB LTD
10 TOBII TECHNOLOGY
11 HEMFOSA FASTIGHETER
12 MILLICOM SDB
13 SCA B
14 RESURS HOLDING
15 TRELLEBORG B
Minskat nettoinnehav i kronor
1 SWEDBANK A
2 HUSQVARNA B
3 BOLIDEN
4 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM
5 SANDVIK
6 ELECTROLUX B
7 SEB A
8 FM MATTSSON MORA GROUP B
9 ASSA ABLOY B
10 AKELIUS RESIDENTIAL PREF
11 NORDEA BANK
12 AXFOOD
13 ATLAS COPCO B
14 GETINGE B
15 ERICSSON B

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan