Nettoförändringar under vecka 16 2017

Under föregående vecka var det väldigt små rörelser på börsen generellt. Investerarkollektivet fortsatte dock för tredje veckan i rad att minska sin aggregerade nettoexponering mot aktiemarknaden.  Detta kan tyda på att en viss försiktighet råder inför vad som komma skall då rapportsäsongen denna vecka nu på allvar sätter igång.  

De aktier som främst köptes under veckan var Boliden, SCA, BillerudKorsnäs, MTG, och Hennes&Mauritz.

En genomgående trend som kunnat skönjas hela detta år är att investerarkollektivet köpt in i bolag som på grund av rapport eller annan orsak fallit kraftigt. Detta kan skönjas även denna vecka då MTG, som föll över 7% på sin rapport, var ett av de mest köpta bolagen. 

Vi är även efter rapporten fortsatt optimistiska till MTG, både vad gäller Nordic och utsikterna för MTGx. Fram till det att MTGx blir lönsamt kommer dock bilden av divisionens värde att vara volatil. Vår positiva syn på den långsiktiga utvecklingen är oavsett intakt, varför vi upprepar rekommendationen Starkt Köp och riktkursen 340 SEK.

De aktier som främst såldes under veckan var SOBI, SSAB, Volvo, ICA Gruppen, och Intrum Justitia.

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 16

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan