Bättre revideringstrender i Europa
Redan strax efter föregående kvartal kunde vi se en nedrevideringstrend för de amerikanska bolagen. En del av förklaringen ligger i en starkare dollar och ett laggande oljepris. 

- Vi ser även en mogen ekonomi med relativt hög börsvärdering på andra sidan Atlanten vilket ledde oss till att undervikta USA i senaste investeringsstrategin, säger Alfred Kerstis, aktiestrateg.  

I Europa och för de svenska bolagen såg vi positiva revideringar för de cykliska sektorerna efter fjärde kvartalet. I Europa finns det en stor återhämtningspotential vilket kan leda till stora revideringar och tillväxttal i takt med förbättrade konjunktursutsikter. För svenska aktier var det till stor del de positiva kommentarerna från bolagen själva som fick analytikerkollektivet att skruva upp sina prognoser. 

Redan nu inför rapporterna för det första kvartalet 2017 har estimaten kommit upp för cykliskt i Europa. Basindustrins vinster har reviderats upp med 12 procent, följt av banker på 6 procent och industrin med 4 procent sedan nyår. 

Vinsttillväxten för Europa uppskattas vara betydligt större jämfört med både USA och Sverige. Bland de olika sektorerna är vinsttillväxten bred men energisektorn väntas bidra överlägset mest, med närmare 40 procent av totalen. 


Även i USA bidrar energisektorn i hög grad till vinsttillväxtestimaten. Den bidrar lika mycket som teknologisektorn som är 3 gånger större i marknadsvärde. Utöver dessa två kommer banker och finanssektorn att ge betydande bidrag. 

- När bolagen väl rapporterar gäller det att ha revideringstrenden klar för sig för att bättre kunna jämföra resultat mot estimat, säger Alfred Kerstis. 


Fortsatt bra drag i cykliska bolag
Föregående kvartal bröt de senaste årens mönster, och Swedbank räknar med fortsatt bra momentum för cykliska bolag.

Den svenska rapportsäsongen har redan börjat med H&M som rapporterade 30 mars. Visserligen var H&Ms resultat över förväntan men bolagets vinster hade reviderats ned med 20 procent inför kvartalsrapporten. Aktien föll med 4 procent på rapportdagen.

På torsdag nästa vecka drar den svenska rapportsäsongen igång på allvar. Där finner vi både ABB och Billerudkorsnäs. Billerudkorsnäs är tillsammans med Fingerprint de två stora bolagen som har vinstvarnat inför rapporten.  

- Industrisektorn, banker och Boliden väntas bidra mest till vinsttillväxten detta kvartal. Det är även dessa sektorer/bolag som har reviderats upp mest. Bland industribolagen leder Sandvik revideringsligan, följt av Volvo och Atlas Copco, säger Alfred Kerstis. 

Även de svenska bankerna har reviderats upp. Inte till samma nivå som de europeiska bankerna men ändå betydande givet deras redan goda lönsamhet. De senaste 6 månaderna har Swedbank, SEB och Nordeas vinster reviderats upp med 7, 6 och 5 procent. Dryga 80 procent av de europeiska bankernas vinster har reviderats upp under samma tid.


Ericsson och Fingerprint väger tungt i både revideringstrenden och vinsttillväxten för SBX. Ericssons omsättning och vinst förväntas minska med 9 och 61 procent detta kommande kvartal. 

Eftersom två av de större bolagen, H&M och Ericsson har negativa bidrag, och då energisektorn är liten, väntas vinsttillväxten landa på 7 procent vilket kan jämföras med Europas 19 procent. 


- Inköpschefsindex för Europa och Sverige är på fortsatt höga nivåer och Swedbank tror att börserna i Sverige och Europa kommer att få positiv respons från marknaden under rapportsäsongens gång, säger Alfred Kerstis.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan