Stark start i rapportsäsongen
Rapportsäsongen har börjat urstarkt. USA är som vanligt längst in i rapportperioden med redan 18 procent av bolagen rapporterade.

Vinsterna är 8 procent över förväntan, tack vare ett stort bidrag från bankerna. Trots att resultaten för bankerna är bra fokuserar marknaden på andra faktorer, så som fallande räntor vilket har fått den sektorn att gå svagast på den amerikanska aktiemarknaden sedan 1:a april. Nära en tredjedel av den amerikanska industrisektorn har rapporterat och även den slår förväntningarna (de reviderades dock ner inför rapportsäsongen). Efter tidiga rapporter från H&M och Industrivärden drog den svenska rapportsäsongen igång på riktigt i torsdags. H&M hade redan rapporterat över förväntan men detta bet inte på marknaden efter att försäljningsutvecklingen varit fortsatt svag. 

- Bäst hittills är SSAB efter en väldigt stark rapport. Rörelseresultat var nästan 3 gånger högre än förväntat och aktien stängde 8 procent upp på fredagen. Bolaget pratar även om en tydlig förbättring i Europa som det förväntar sig vara bestående under 2017, säger Jerker Söderström.


Europeiska inköpschefer fortsatt optimistiska
Föregående veckas huvudnummer på statistikfronten varinköpschefsindex från flera delar av omvärlden. Det sammanvägda intrycket är alltjämt positivt även om USA fortsätter att ge lite mjukare signaler från tillverkningsindustrin. Europa var dock den fortsatt starkast lysande stjärnan och visade inga tecken på osäkerhet inför de franska valen.

-  Tittar vi på de underliggande komponenterna inom EMU ser vi också att arbetsmarknaden fortsätter att förbättras och att pristrycket är på den högsta nivån på sex år. Skulle de positiva konjunktursignalerna fortsätta på den nuvarande nivån är det fortsatt uppsidesrisk i nuvarande tillväxtprognoser för EMU-området, säger Jerker Söderström.

Även Japans inköpschefer såg något mer positivt på framtiden och tog ett kliv upp jämfört med föregående månad.

- Blickar vi framåt förblir USA dock högintressant och det är av stor vikt för vårt scenario att vi inte ser en häftigare inbromsning för den amerikanska ekonomin. Vi räknar fortsatt med en inbromsning för både ekonomi och vinsttillväxt när vi blickar framåt men en kraftigare inbromsning kan även påverka återhämtningen i övriga världen. I dagsläget ser vi dock den sannolikheten som låg, säger Jerker Söderström.


Väntat utfall i franska valet och Macron sannolik president i maj
Söndagens utfall i den första omgången i Frankrikes presidentval får anses vara helt i linje med förväntningarna och minst sagt en revansch för opinionsundersökningar. Macron lyckades locka flest väljare med en röstandel på 23,75 procent mot Le Pens andel om 21,5 procent. Därmed får de

bägge kandidaterna göra upp i en andra valomgång den 7:e maj. Flera av de övriga kandidaterna har redan meddelat sitt stöd för Macron inför nästa valomgång med undantaget för vänstersidans Melenchon. 

- Även om det självklart återfinns en viss portion osäkerhet är sannolikheten för en seger för Macron väldigt hög. Inget prognosinstitut har kommit nära en seger för Le Pen om hon skulle ställas mot Macron i en andra omgång och gårdagens valutgång ger ytterligare stöd för att den bilden fortfarande består. Marknaden reagerar självklart positivt med initialt ökad riskaptit och starkare euro och krona, säger Johanna Högfeldt, marknadsstrateg.


Nyval i Storbritannien fick pundet att stärkas
Förra veckan överraskades marknaden av att Theresa May begärde att hålla nyval i juni. Detta godkändes sedan av underhuset med stor majoritet och innebär nu att Storbritannien kommer att hålla nyval till parlamentet den 8 juni. May påpekade att oppositionen starkt motarbetat hennes Brexit-linje och valet är ett sätt att öka förtroende för partiet och stärka förhandlingsläget inför EU-utträdet. May blev aldrig officiellt vald och vill dra nytta av partiets för närvarande starka position för att få större legitimitet och mindre motstånd från oppositionen.

- Marknadsreaktionerna har varit relativt kraftiga i synnerhet på valutamarknaden. Pundet har stärkts framför allt mot euron i förhoppningar om något mjukare Brexit-linje vilket skulle leda till bättre handelsvillkor med Euroområdet, säger Johanna Högfeldt. 

Det brittiska pundet har försvagats kraftigt sedan Brexit-omröstningen i juni vilket gett starkt stöd till den brittiska

börsen. Dock sjönk börsen förra veckan över tre procent i paritet med det starkare pundet. 

- Vi tror dock att pundet kommer att fortsätta försvagas framöver då utträdet kommer att ha sitt pris för ekonomin. Försvagningen kan möjligtvis bli något mindre om May får större handlingsfrihet och den politiska osäkerheten minskar, säger Johanna Högfeldt.


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan