Metallmarknaderna utvecklades väl ur gruvbolagens synvinkel under första kvartalet. Stål, järnmalm, koppar och zink fortsatte upp samtidigt som dollarn behöll sin styrka. 

Efter kvartalets slut har priset på järnmalm dock retirerat kraftigt från omkring 90 dollar till under 70 dollar per ton inom loppet av ett par veckor. Även om översvämningar i Australien verkat i andra riktningen med över dubblerade priser på metallurgiskt kol som följd, så sätter de lägre järnmalmspriserna press på stålpriserna. 

- Utsikterna för stålpriserna i framför allt Europa är osäkra med tanke på sättningen i järnmalmspriserna. I Nordamerika är trenden för stålpriserna starkare än i Europa, men utvecklingen i USA är i hög grad beroende av hur det går med Trumps utlovade infrastruktursatsningar. 

SSSAB-aktien värderas i linje med den genomsnittliga värderingen de senaste tio åren och Swedbank rekommenderar Neutral i aktien.

- Osäkerheten om stålpriset och om effekterna av återstarten av valsverket i Oxelösund gör att vi vill syna rapporten innan vi ser över rekommendationen. Risken finns att vi har det bästa bakom oss. 


Rekordkvartal ligger i korten
Bolidens rörelseresultat kan bli det högsta på över tio år. Rörelseresultat i fjärde kvartalet väntas bli 2 325 miljoner kronor, exklusive omvärdering av processlager. Processlagret väntas värderas upp med 140 miljoner kronor som följd av högre metallpriser och dollar. 

- Priset på zink, som är Bolidens viktigaste metall, har fortsatt upp och dollarkursen fortsätter att vara stark. Och den integrerade affärsmodellen gör att lägre smältlöner i viss mån kompenseras av bättre lönsamhet i gruvorna. Vi fortsätter att rekommendera Köp i Boliden, men justerar ned Riktkursen med 10 kronor till 310 kronor, säger Ola Södermark 


Värt att hålla ögonen på Lundin Mining
Swedbank räknar med att Lundin Mining haft ett starkt första kvartal där höga priser på koppar och zink gett stöd. 

- Men även om aktien börjar se intressant ut behåller vi rekommendationen Neutral. Främsta orsaken är osäkerhet om hur kopparpriset kommer att utvecklas, säger Ola Södermark. 

Fokus i rapporten kommer att ligga på den planerade dubbleringen av zinkbrytningen i portugisiska Neves-Corvo, från 80 000 till 160 000 årston. Avsikten är att brytningen ska börja 2019.

- Naturligtvis är intresset också stort för vad bolagsledningen tänker göra med de 1,136 miljarder dollar som Lumi fått i kassan efter försäljningen av andelen i Tenkegruvan. Att affären nu verkligen är i hamn är mycket positivt. Även om sannolikheten för allt skulle gå i lås var hög så är ett osäkerhetsmoment nu borta. 

Nickelpriset fortsätter att vara närmast obegripligt svagt, vilket gör att prisprognosen justeras ned. Därav följer att den förväntade vinsten per aktie i Lundin Mining för 2017 justeras ned med 10 procent. 

- Vi har Neutral rekommendation i Lundin Mining. Men det är värt att hålla ögonen på aktien med tanke på den starka balansräkningen, de fina tillgångarna och potentialen i vårt långsiktiga substansvärde på 60 kronor, säger Ola Södermark.


Swedbanks syn på SSAB 

 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) väntas bli 1269 miljoner kronor (744) 
 • Osäkerheten om effekterna av återstarten av valsverket i Oxelösund och utsikterna för andra kvartalet är i fokus
 • Prishöjningar kompenserar för högre råvarupriser 

Rekommendation: Neutral

Riktkurs: 38 kronor

Rapportdag: 21 april


Swedbanks syn på Boliden

 • Rörelseresultat i fjärde kvartalet väntas bli 2 325 miljoner kronor (768), exklusive omvärdering av processlager.
 • Fokus på smältverken och produktionen i Aitik och Kevitsa
 • Bra produktion, den starka basmetallmarknaden och gynnsamma växelkurser driver rörelseresultatet
 • Är med i Fokusportföljen
 • Är en Sektorfavorit

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 310 kronor

Rapportdag: 25 april


Swedbanks syn på Lundin Mining 

 • Rörelseresultatet (EBITDA exklusive undersökningskostnader) väntas bli 250 miljoner dollar (152) 
 • Fokus på att fördubbla zinkproduktionen vid Neves-Corvo och försäljningen av andelen i Tenke
 • Alla möjligheter öppna för att skapa aktieägarvärde

Rekommendation: Neutral

Riktkurs: 54 kronor

Rapportdag: 26 april

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan