Volvos nettoomsättningen i första kvartalet steg med 8 procent till 77,4 miljarder kronor. Volymerna av tunga och medeltunga lastbilar minskade med 4 procent men det vägdes upp av hela 34 procent högre volymer av anläggningsmaskiner, med viss hjälp från en ökad efterfrågan i gruvindustrin även här, men det är inte hela sanningen. Efter flera år med tuffa marknadsförhållanden, växer de flesta segment äntligen igen, inte minst i Kina.

Det väsentligt högre rörelseresultatet 7 029 miljoner kronor, jämfört med väntade 5 309 miljoner kronor förklaras främst av högre volymer inom anläggningsmaskiner, men även lastbilarna presterade bättre än förväntat. Den justerade rörelsemarginalen var 9,1, också det klart över förväntade 7 procent. 

- Volvos rapport var klart bättre än väntat, och den goda trenden i orderingången från slutet av förra året fortsatte, med en orderingång för lastbilar som steg med 11 procent till 55 600 fordon, vilket var i linje med våra förväntningar, men bättre än konsensusförväntningarna, säger Mats Liss, aktieanalytiker. 


Ljusa utsikter 
Volvo fortsätter också att uttrycka sig positivt om framtiden. Utsikterna för efterfrågan inom lastbilssegmentet behålls oförändrade, medan de lyfts för anläggningsmaskiner, särskilt i Kina. 

- Den starka rapporten och det högre rörelseresultatet kommer att föranleda prognosuppskrivningar på minst 10 procent och den positiva reaktionen på börsen är befogad, säger Mats Liss.  


Swedbanks syn på Volvo 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 135 kronor

Missa inte den uppdaterade analysen i Morgonrådet i morgon


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan