De rekordlåga styrräntorna har både positiva och negativa effekter för hushållen. Många kunder gläds över att de får mer pengar att spendera eftersom räntekostnaderna för lån är så låga medan andra kunder innerligt önskar att pengarna på sparkontona skulle ge bättre avkastning.

- Många ser SPAX som ett alternativ, eller komplement till aktie- och fondsparande, vilket det naturligtvis också är. Men i och med att SPAX är kapitalskyddade kan de också ses som ett med dagens låga räntor mycket attraktivt alternativ till långsiktigt kontosparande, säger Ann Marie Karlsson från Strukturerade Produkter, Sales & Marketing.

Anledningen är att den som placerar i SPAX redan vid investeringstillfället vet vilket lägsta belopp som på återbetalningsdagen kommer att utbetalas, oavsett hur marknaden utvecklas. Samtidigt ges du möjlighet att ta del av en eventuell uppgång på den marknad som placeringen är kopplad till. Hur stor del av uppgången du får del av varierar mellan olika SPAX.

- I klartext innebär det att man i dagsläget väljer mellan att utan att riskera sina pengar få ta del av en eventuell börsuppgång i en SPAX BAS (hur stor del av börsuppgången varierar mellan olika SPAX BAS), eller ett kontosparande som garanterat ger mycket liten avkastning. För mig är det valet enkelt. Men många tänker fortfarande inte på SPAX som ett alternativ till långsiktigt kontosparande. Det är synd eftersom de går miste om chans till bra avkastning på sina pengar, säger Ann Marie Karlsson.

Givetvis fungerar SPAX även som ett alternativ till aktier och fonder. SPAX MAX erbjuder exempelvis en betydligt högre avkastningspotential jämfört med SPAX BAS. Den högre avkastningsmöjligheten är möjlig eftersom du betalar en så kallad överkurs på tio procent som inte är kapitalskyddad och riskeras därmed att förloras om marknaden utvecklar sig i fel riktning. 

- SPAX MAX är ett intressant komplement till aktier och fonder med den avsevärda skillnaden att risken är mycket begränsad vid marknadsnedgång, avslutar Ann Marie Karlsson.   

Läs mer om kapitalskyddade placeringar