Skarpa nedjusteringar av estimaten
Metso levererade en rapport som var sämre än väntat över i stort sett hela linjen. Orderingången var 2 procent lägre, försäljning 5 procent lägre och resultatet (EBITA) 17 lägre än väntat. Det gör att vi sänker vinstprognosen för åren 2017-19 och riktkursen från 28 till 25 euro. 

Båda Metsos gruvsegment var svaga och marginalerna påverkades negativt av en dålig mix: Mineraler av högre kostnader för råmaterial och Flödeskontroll drabbades av underabsorption av kostnaderna på grund av de låga volymerna.


För tidigt räkna med kraftigt ökad efterfrågan
Metso ser förbättrad marknadsaktivitet inom Gruvverksamheten och höjer utsikterna för gruvutrustning från svaga till tillfredsställande. Medan de stora orderna (80-100 miljoner euro) fortfarande saknas (det finns några där ute och Metso hoppas kunna ro hem en order på 100 miljoner euro under tredje kvartalet) finns det en ökande efterfråga på utbyten vilket är orsaken till de förbättrade marknadsutsikterna. 

Exklusive en stor order som tecknades under andra kvartalet 2016 ökade beställningarna av Metsos gruvutrustning, enligt våra beräkningar, med bara 5 procent. Det är mycket lägre än Atlas Copco och Sandvik som ser en betydligt starkare tillväxt i efterfrågan på sina produkter för brytning. Vår bedömning är att tillverkare av brytningsutrustning kommer att gynnas mer än tillverkare av krossar, transportband och annan utrustning för materialhantering i denna del av gruvcykeln och att vi måste vänta på att investeringscykeln komma tillbaka innan vi ser någon meningsfull återhämtning för Metsos gruvutrustning.

Betydande marginaltryck
Över 40 procent i minskad orderingång under andra halvåret 2016 märks nu i försäljningen, vilket medför underabsorption av kostnaderna. Dessutom försenades vissa leveranser under andra kvartalet 2017, vilket slog hårt på lönsamheten. Vi antar att detta är tillfälligt och räknar med att rörelsemarginalen (EBITA) hamnar i linje med historiska nivåer på cirka 15 procent under andra halvåret 2017.

Ny VD den 1 augusti
Nico Delvaux började som ny vd för Metso den 1 augusti och vi väntar på uppdateringar om vad han vill göra med verksamheten, i synnerhet hur han vill använda den starka balansräkningen. Nico Delvaux har en lång historia av förvärv från sin tid på Atlas Copcos kompressorteknik.

Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserad på investeringsrekommendationer framtagna av Kepler  ChevrauxViktig information