Fortum väntas dela ut 1,10 euro per aktie för innevarande år, vilket innebär en direktavkastning på 8 procent. Vår bedömning är att den höga utdelningen skapar en positiv systematisk avvikelse för aktiekursen, vilket förklarar skillnaden mellan den nuvarande aktiekursen och vår lägre värdering av aktien. 

Anledningen att bolaget kan hålla den nuvarande höga utdelningsnivån är att Fortum är nästan skuldfritt; 

Med en nettoskuld på bara 0,6 miljarder euro vid utgången av första halvåret klarar den superstarka balansräkningen att finansiera utdelningen utan problem just nu.

Men finansieringen från balansräkningen gör att balansräkningen urholkas om den operativa verksamheten inte klarar av att täcka utdelningen, vilket är vår bedömning att den inte gör.

Då vi inte ser utdelningsnivåerna som hållbara efter 2017-2018, bör gapet mellan vår riktkurs och aktiekursen försvinna förr eller senare.

Höga förväntade utdelningar i närtid innebär att Fortumaktien inte erbjuder någon vidare blankningsmöjlighet, men en lång position lever riskabelt i ett utdelningsperspektiv. Vi rekommenderar Minska.

Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserad på investeringsrekommendationer framtagna av Kepler  Chevraux


Viktig information