Bland de många positiva aspekterna i Pandoras rapport för andra kvartalet 2017 finns en stark vändning uppåt i försäljningen i likvärdiga butiker i USA, återgången till dubbelsiffrig försäljningstillväxt i Storbritannien, snabbare expansion i Kina, en fortsatt stark expansionspotential i USA, ett välkommet förvärv av Pandoras spanska distributör, en bevisad förmåga att framgångsrikt få fart på försäljningen av nya produkter, och fler detaljer kring vad som verkar bli ett väl tilltaget flöde av nya  produkter under andra halvåret 2017 och de kommande åren. 

Trots detta verkar den oförändrade guidningen för försäljning och marginaler 2017, som inkluderar valutamotvind och något fler butiksöppningar än tidigare, vara aningen mer svårnådd nu än innan rapporten. 

Pandora behöver få upp intäkterna i lokala valutor med cirka 20 procent under andra halvåret, upp från 10 procent under första halvåret, för att nå den lägre gränsen av guidningen. Vi tror dock starkt att detta är genomförbart. I vilket fall som helst är redan något värre än så diskonterat i det nuvarande aktiepriset. 

Mindre estimatjusteringar
Vi behåller vår försäljningsprognos för 2017 oförändrad, då den uppgraderade guidningen för nya butiksöppningar och lanseringen av Pandoras Disneykollektion i Europa, Mellanöstern och Afrika, EMEA, neutraliserar den växande valutamotvinden. 

För 2018-19 så bidrar konsolideringen av den spanska verksamheten med 2-3 procent högre försäljningsestimat. Vi trimmar vår prognos för rörelsemarginalerna, EBITDA, för 2017-18 med 0,3-0,4 procentenheter främst till följd av aningen högre förväntade rörelsekostnader i förhållande till försäljningen. Sammanfattningsvis lämnar vi prognosen för rörelseresultatet och marginalerna nästan helt oförändrade för 2017-18 och höjer försäljningsprognosen för 2019 med 3 procent. 

Köprekommendationen behålls
Vi behåller vår Köprekommendation och riktkurs på 1000 danska kronor, vilket motsvarar 12 gånger det förväntade rörelseresultatet, EBIT, ett år framåt, vilket i sin tur är i linje med aktiens genomsnittliga värdering efter kriser och vad vi tror marknaden kan sätta som riktmärke i närtid. Vårt motiverade värde förblir dock intakt omkring 1 200 danska kronor, baserat på vår kassaflödesanalys.  

Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserad på investeringsrekommendationer framtagna av Kepler  Chevraux

Viktig information