OMXS30 föll under veckan med 0,4% 

Börsen fortsatt den kräftgång som pågått sedan i mitten av juli och efter veckans nedgång om 0,4% har nu börsen fallit med runt 7% under denna period. 

Under vecka 32 var det främst geopolitisk oro på Koreahalvön som försvagade det globala marknadssentimentet. Denna oro avtog dock något under föregående vecka, varför börsen inledningsvis återhämtade sig. Under senare del av veckan försvagades dock återigen marknadssentimentet.  Detta skedde främst i spåren av den inrikespolitiska situationen i USA, där det nu ser allt svårare ut för Trump-administrationen att kunna genomföra den politik som tidigare aviserats. 


Investerarkollektivet ser alltjämt nedgångar som köptillfällen

Ett mycket tydligt handelsmönster hittills i år har varit att Investerarkollektivet sett nedgångar som köptillfällen snarare än att de skapat oro. Så var fallet även denna vecka, då investerarkollektivet på aggregerad basis valde att öka sin aktieexponering under veckan. Omsättningen var också relativt hög, sett till de senaste månadernas veckoomsättningar.

De aktier som attraherade mest köpintresse var Astrazeneca, ICA Gruppen, Hennes&Mauritz, Essity, och Skanska.  

ICA Gruppen  rapporterade i veckan som gick, där rörelseresultatet inkom 5% under konsensusförväntningarna. Detta förklarades främst av att marginalen i ICA Sverige var 20 punkter lägre än väntat. Aktien föll på rapportdagen med närmare 6,5%. Vi vidhåller dock vår positiva vy och vår riktkurs på 345 SEK grundas i ett mål-P/E på 17x och en summan-av-delarna-värdering baserad på estimat för tolv månader framåt.

Läs mer: ICA Gruppen Q2: Första intrycket


De aktier som hade det största kapitalutflödet under veckan var Boliden, Novo Nordisk, Autoliv, Volvo, och BillerudKorsnäs


Håll dig uppdaterad om den tekniska vyn för börsen 

I det mer korta perspektivet styrs utvecklingen av de enskilda aktierna i mycket stor utsträckning av den allmänna börsutvecklingen. Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad även över den generella aktiemarknaden, även om man endast investerar i enskilda aktier. 

Som stöd till detta skriver vi varje onsdag en teknisk uppdatering över det svenska börsindexet OMXS30. I denna ges en börsvy, tillsammans med tekniska motstånds- och stödnivåer av vikt. Den senaste uppdateringen från i onsdags finns att läsa här

Läs mer: OMXS30 - Balanserar vid viktigt stödområde

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 33

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan