OMXS30 steg 0,5% under vecka 34 

Efter det att börsen stängt lägre fyra av de fem senaste veckorna skedde så en återhämtning under vecka 34, där börsindexet OMXS30 steg drygt 0,5%. 

Bolag som gick stark under veckan var Atlas Copco, Sandvik, Essity, och Boliden. Bolag som noterade en svagare utveckling  var Ericsson, Securitas, Electrolux, och SHB


Senaste tidens köpintresse intakt. 

Investerarkollektivet har visat ett relativt stort köpintresse  och har successivt under den senaste tidens nedgång på aggregerad basis ackumulerat aktier. På marginalen skedde en viss ökad aktieexponering även föregående vecka, även om förändringarna var små.  

Den aktie som attraherade överlägset mest köpintresse var Hennes&Mauritz. Övriga aktier som köptes under veckan var Swedbank, Skanska, AstraZeneca, och SKF.

Bland de aktier som i vilka ägandet minskade under veckan återfanns Novo Nordisk, Boliden, Sandvik, Volvo, och Autoliv


Håll dig uppdaterad om den tekniska vyn för börsen 

I det mer korta perspektivet styrs utvecklingen av de enskilda aktierna i mycket stor utsträckning av den allmänna börsutvecklingen. Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad även över den generella aktiemarknaden, även om man endast investerar i enskilda aktier. 

Som stöd till detta skriver vi varje onsdag en teknisk uppdatering över det svenska börsindexet OMXS30. I denna ges en börsvy, tillsammans med tekniska motstånds- och stödnivåer av vikt. Den senaste uppdateringen från i onsdags finns att läsa här

Läs mer: OMXS30 - Utbudsstyrt marknadssentiment

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 34

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan