Ljusare läge för rostfritt
Nickelpriset på London Metal Exchange, LME, har skjutit upp från 8 700 dollar per ton i mitten av juni till över 10 000 dollar per ton i dagsläget och vi ser en lägre risk för kontraktspriserna för ferrokrom i Europa. Som en följd av detta förväntar vi oss att lagerminskningarna i industrin upphör tidigare än väntat, vilket bör ge en förbättrad prisbild under det andra halvåret.

Outokumpu har en egen kromgruva i Kemi, och den integrerade affärsmodellen gör att ferrokrompriset får kraftigt genomslag i Outokumpus resultat. 

Höjda prognoser
Med stöd av det förbättrade sentimentet justerar vi upp andra halvårets förväntade baspriser. Vi räknar nu med att de bara blir 25 euro per ton lägre än under första halvåret, jämfört med 50 euro lägre i vår tidigare prognos. 

Samtidigt uppgraderar vi prisprognosen för ferrokrom med 10 cent till 1,1 dollar/viktpund (USD/lb) för åren 2018-19. Det är i linje med nuvarande europeiska kontraktspriser. 

För 2017 gör vi inte med några större prognosförändringar, utan förväntar oss fortfarande att Outokumpus rörelseresultat, EBITDA, går ner kraftigt under andra halvåret jämfört med andra kvartalets 199 miljoner euro. Rörelseresultatet i tredje kvartalet väntas bli 112 miljoner euro och i fjärde kvartalet 131 MEUR miljoner euro.  

Däremot höjer vi vår prognos för 2018 med 16 procent till 656 (568) miljoner euro. Det innebär att vår prognos för 2018 nu ligger närmare konsensus, som är 685 miljoner euro. 

Med stöd av det förbättrade sentimentet inom rostfritt, den höjda rörelseresultatprognosen för 2018 och minskad risk i prognoserna, höjer vi rekommendationen till Köp (Minska) och riktkursen till 8,80 (6,0) euro. Riktkursen baseras på en EBITDA-multipel om 7 på 2018 års förväntade resultat, vilket är i linje med värderingen av konkurrenterna Exerinox och Aperam och de senaste två årens genomsnittsvärdering av Outokumpuaktien.

Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserad på investeringsrekommendationer framtagna av Kepler  Chevraux


Viktig information