Tidigare i år sänkte Swedbank courtaget på aktiehandel med svenska aktier för kunder under 25. I höstas valde banken att utöka detta även för aktier inom Danmark, Finland och Norge, hela Baltikum och USA. Du kan läsa mer om erbjudandet i denna artikel, och villkoren finns att ta del av längst ned på denna sida. 

Om du inte redan är en aktiehandlande kund, kommer du igång genom att öppna en värdepapperstjänst – exempelvis Värdepapperstjänst Bas inom ett investeringssparkonto (ISK). Du kan hitta mer information om Swedbanks värdepapperstjänster via sektionen ”Läs mer om aktiehandel” i slutet av denna text.  

För att hitta inspiration till din aktiehandel eller för att få hjälp på vägen mot nya investeringar finns den sociala aktiehandelsplattformen SprinkleBit. Den erbjuder investeringsövningar som ett enkelt och roligt sätt att inhämta kunskap om analys, placeringar och vad du som aktieägare ska tänka på. 

SprinkleBit är en app som du kan ladda ner via Google Play eller App Store. Genom att ansluta dig till SprinkleBit kan du läsa om hur andra resonerar runt sina investeringar, eller varför inte skapa en egen chattgrupp med dina vänner så att ni enkelt kan dela erfarenhet och kunskaper. Mer information om SprinkleBit finner du på www.swedbank.se/sprinklebit. 

På bankens aktie- och investeringsplattform tillika webbtidning Aktiellt finns allt som behövs att veta för att utveckla ditt investerande – och även din portfölj. Analyser av nya och redan kända bolag blandas med djuplodande artiklar och intervjuer om olika marknader, sektorer, trender och produkter. Därtill delar Swedbanks olika investeringsstrateger och analytiker med sig av allt ifrån favoriter och rekommendationer till tekniska analyser av börsen. 

Aktiellt uppdateras flera gånger om dagen och finns dels att läsa i värdepapperstjänsten i både internetbanken och Swedbanks app Spara och placera, dels online på www.swedbank-aktiellt.se. I bankens aktieskola finns mer material för att läsa sig till förståelse av handel med aktier.


Att tänka på
Sätt ett mål och var långsiktig. Att investera på börsen brukar ofta sägas vara en långsiktig affär, där en gyllene regel som nämns är att innehav ska sträcka sig över fem år. Skälet till den tidshorisonten är för att börsen går upp och ned, och exakt hur dessa svängningar ser ut och hur de kommer påverka dig är svårt att veta både på förhand och i stunden. 

För att dra nytta av börsens pendlingar gäller det att köpa aktier regelbundet. Då kan du dels minska din risk och samtidigt ta del av de positiva perioder som börsen och olika bolag går igenom.

Vilka bolag som du ska välja kan få växa fram. Genom att göra de första investeringarna i lite större bolag som ofta går att läsa om i pressen, kan du få hjälp av de tips och kommentarer som aktieanalytiker och börsbevakare har kring de mest kända bolagen. Det ger en grundförståelse för att följa med i utvecklingen framöver. 

Använd dock inte hela din budget till att köpa aktier i ett bolag. Försök sprida investeringarna över tio till femton bolag, gärna från olika branscher, för att sänka risken i ditt långsiktiga aktiesparande. Denna tanke kallas för riskspridning och bygger på ett av den finansiella teorins grundantaganden om att inte lägga alla ägg i samma korg. 

Hela ditt sparande ska inte vara beroende av enskilda bolag eller sektorers utveckling. Investera därför i bolag i olika regioner och bolag i olika storleksklasser. Genom att bygga en portfölj av inte bara aktier utan även ränteplaceringar, valutor och andra typer av sparande så är dina investeringar inte lika känsliga för ekonomiska svängningar. Det är en god strategi för att ytterligare sänka din risk.


Läs på och sätt ramar

Att hitta nya möjligheter kräver att du är vaksam och uppdaterad. För att lyckas på aktiemarknaden måste du vara informerad och uppdaterad om vad som sker i världen, i vissa länder eller på vissa marknader, och i själva bolagen. 

Använd dig av information från flera källor och tidpunkter för att hjälpa till att fatta bättre beslut. Men var samtidigt noga med att kritiskt granska det som skrivs. Jämför exempelvis vad bolagen själva delar med sig av i års- och kvartalsrapporter med vad analytiker och bevakare förutspått eller rekommenderat.

Slutligen krävs att du sätter tydliga ramar för dina aktieköp. Att pricka rätt tillfälle för ett aktieköp är svårt. En enkel tanke att bära med sig är så kallad ”money management” – ungefär pengahantering. Redan i inköpsfasen av ett aktieinnehav bör du sätta en ram för din pengahantering. 

Exempelvis kan du sätta tio procent som ett övre mål, så att en aktie som stiger med tio procent innebär att du säljer den. Likadant åt andra hållet: Bestäm dig för att sälja om en aktie backar med exempelvis sex procent eller mer. Vilka nivåer som ska gälla kan skifta över tid och styrs framförallt av din egen risktolerans. 


Läs mer om aktiehandel

Aktiellt

Bankens värdepapperstjänster

ISK

SprinkleBit

Värdepappersskolor

Frågor och svar


Villkor för erbjudandet 

  • Courtage 1 krona per affär för dig som ännu inte fyllt 25 år
  • Gäller vid handel av aktier i internetbanken och appen Spara och placera på följande marknader: Sverige, USA, Baltikum, Finland, Norge och Danmark (gäller ej certifikat och hävstångsprodukter).
  • Affärer upp till ett värde av 100 000 kr
  • Maximalt depåvärde 100 000 kr
  • Maximalt 500 affärer per år. Över dessa nivåer gäller ordinarie priser.
  • Du som är över 18 år kan själv handla värdepapper via internetbank och app medan du som är under 18 år måste få hjälp av dina föräldrar (eller andra förmyndare) genom dispositionsrätt i ISK.


Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och man kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska aktier kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.