Fokusportföljen tillbaka
Förra veckan relanserade Swedbank Fokusportföljen – en portfölj där aktieurvalet bygger på Swedbanks tematiska investeringsstrategi och Kepler Cheuvreuxs fundamentala bolagsanalys.

Portföljen är en fokuserad och diversifierad svensk basportfölj med tydliga aktiebets.

Makrosiffror har varit överraskande starka den senaste tiden. Detta gäller inte minst för industrisektorn och det uppdämda investeringsbehovet i världen syns tydligt. Detta skapar bra förutsättningar för fortsatt tillväxt. 

- Vi förväntar oss att den synkroniserade globala konjunkturstyrkan som filtrerar ner till vinsttillväxt kommer att gynna aktiemarknaden. I detta läge söker därför Swedbank primärt exponering mot sektorer och bolag som drar mest nytta av en sådan tillväxt. I Sverige hittar vi framförallt dessa bolag inom industri- och basindustrisektorn, säger Mattias Isakson, aktiestrateg. 

Portföljens aktieurval har därför en övervikt av bolag från dessa sektorer. Swedbanks huvudsakliga undervikt i portföljen består i att det inte finns någon exponering mot informationsteknologi.

Läs mer i Kärt återseende av Fokusportfölj

Till Fokusportföljen 


Bräckliga inflationsutvecklingen gör ECB försiktig
ECB:s räntebeslut gav inga flera ledtrådar över tillgångsköpen som kommer att halveras nu efter årsskiftet till 30 miljarder euro per månad.

- Draghi anmärkte dock att köpen av krediter kommer att fortsätta att vara omfattande, vilket sannolikt innebär en större minskning i köpen av statsobligationer än i krediter, säger Johanna Högfeldt, investeringsstrateg.

Draghis allmänna vy på ekonomin var relativt optimistisk, men prognoserna lutade mer åt det pessimistiska hållet. ECB reviderade upp tillväxtprognosen, från 1,8 procent till 2,3 procent för år 2018, vilket kan jämföras med dagens tillväxttakt på ca 2,3 procent. Inflationstakten troddes stanna kring 1,4 procent för 2018 - klart under inflationsmålet på 2 procent. Anledning till denna försiktiga linje är den bräckliga inflationsutvecklingen, varför slutdatumet för QE-köpen lämnas öppet. 

Trots att tillväxttakten har ökat markant och ligger i linje med den amerikanska, är inflationsutvecklingen ännu inte självuppehållande. Den starka arbetsmarknaden har ännu inte lämnat några avtryck på inflationen, inte ens i Tyskland där arbetslösheten nu ligger som lägst sedan 90-talet. 

- Ränteskillnaden mellan USA och Europa har vidgats tydligt på grund av den divergerande penningpolitiken men de kommande reduceringarna av ECB:s köp från årsskiftet kan leda till en minskning av räntespreaden framöver, säger Johanna Högfeldt.

Läs mer om Europa i Europa – starkt men inte tillräckligt cykliskt och i Investeringsstrategin

Positiva signaler från Japan 
Fredagens utfall från Tankan för det fjärde kvartalet från Bank of Japan, var generellt i linje med eller något bättre än förväntat, och samtidigt upp något från nivåerna för det tredje kvartalet. För stora tillverkande företag innebär det fem kvartal i rad med positiv utveckling. 

- Utfallet speglar väl den starka produktionsaktiviteten i omvärlden och motsvarande företagarbarometrar i USA och Europa. Den positiva grundtonen i Japan gäller både små och stora företag och vi får gå tillbaka till tidigt 90-tal för att hitta bättre siffror, säger Johanna Högfeldt.

Bolagens framåtblickande syn på det kommande kvartalet är lite mer avvaktande, stabilt men ner något från aktuella nivåer. Företagen signalerar också generellt lågt ställda förväntningar på prisutvecklingen under kommande period. Samtidigt förväntas investeringarna för det finansiella året, till och med mars 2018, att öka med runt 7 procent, delvis ett resultat av bolagens svårigheter att rekrytera personal. Bank of Japan har möte under veckan som kommer och Tankan är en viktig barometer när den penningpolitiska riktningen bestäms. 

- Även om Bank of Japan de senaste åren har varit mindre förutsägbara än sina motsvarigheter i västvärlden, ger fredagens rapport ingen anledning att misstänka någon markerad ändring av den sedan flera år aggressiva stimulanspolitiken, säger Johanna Högfeldt.

Läs mer om Japan i Japanska bolag går på högvarv och i Investeringsstrategin


Positivt börsår
Året närmar sig sitt slut och kan så smått börja summeras och då kan det konstateras att 2017 blev året när konjunkturen äntligen tog fart. För börsernas del resulterade det i en efterlängtad vinsttillväxt där vinsterna globalt steg nämnvärt för första gången sedan 2010. Något som dock fick analytiker och marknaden att gå i otakt hela året där analytikerkollektivet blev överraskade i samband med varje rapportsäsong. Under framförallt andra halvåret kom valutautvecklingen att spela en viktig roll i hur marknaden valde att handla de olika regionerna och historiska mönster för hur börsen brukar utvecklas bröts. September som brukar vara den sämsta börsmånaden på året är i skrivande stund den månad som utvecklades starkast. 

- Sett till totalavkastningen i lokal valuta så kan det konstateras att den förbättrade konjunkturen varit positiv för riskviljan hos investerare som valde att handla upp Tillväxtmarknader till den marknad som utvecklades starkast. Ett annat tema under året var den starka utvecklingen för de stora amerikanska techbolagen, säger Mattias Isakson.


Härmed tar Marknadskommentaren julledigt och passar på att önska alla läsare en riktigt God Jul och Gott Nytt År.Nästa Marknadskommentar kommer den 9:e januari.