I och med att nytt regelverk träder i kraft från årsskiftet ställs nya krav på kvalitetssäkring, dokumentation och rapportering av de värdepapper som erbjuds till kund. Därför har Swedbank förändrat utbudet av börshandlade produkter. 

Det nya utbudet omfattar ett femtontal olika emittenter, vilka tillsammans ger en bred täckning av olika tillgångar och risknivåer. Swedbank kommer även att regelbundet se över dessa emittenter för att matcha eventuella förändringar i kundbehovet över tid.


Nytt krav för bolagskunder
För alla bolagskunder som saknar LEI-nummer finns ännu en förändring att beakta. Vid årsskiftet måste alla bolag som handlar med värdepapper ha ett så kallat LEI-nummer (Legal Entity Identifier). För bolagskunder utan LEI-nummer innebär detta att samtliga värdepappersordrar kommer att makuleras.

LEI-numret ska registreras hos Swedbank eller Sparbank för att kunden ska kunna fortsätta handla med värdepapper. Observera att det även gäller för säljorder av befintligt innehav. 

Befintlig order med giltighetstid över årsskiftet av bolagskund utan LEI-nummer kommer att makuleras. Ny order kommer heller inte att kunna registreras förrän kunden skaffat LEI.

Läs mer om LEI och registrering här.