H&M:s försäljningen exklusive moms för fjärde kvartalet (1 september 2017 – 30 november 2017) minskade 2 procent.

Det var betydligt under bolagets egna förväntningar och långt under alla förväntningar marknaden hade räknat med. Börsen har följaktligen handlat ned aktien kraftigt under dagen. 

Under första och andra kvartalet ökade H&M försäljningen med 4-5 procent i lokal valuta. Det tvingade H&M till tunga prisnedsättningar, som pressade bruttomarginalen med 2,8 procent. När nu försäljningen under fjärde kvartalet föll långt under alla förväntningar så är det rimligt att anta att man återigen kommer att tvingas rea ut stora delar av det lager som byggts upp, med marginalpress som följd.

I sitt köp-case för H&M-aktien räknar Kepler Cheuvreux tvärtom med att bruttomarginalen ska stiga något, drivet av mindre realisationer och positiva valutaeffekter. Vidare förväntas försäljningen växa med 9 procent i lokala valutor under 2018. 

Det är betydligt högre än de 3 procent som försäljningstillväxten landade på för helåret 2017. 

Med tanke på att osäkerheten kring H&M nu är mycket stor är dagens marknadsreaktion inte orimlig. 

Kepler Cheuvreux har ännu inte ändrat sin prognos men kommer med en uppdatering under nästa vecka. 


Viktig information