Veckan som gick
Stockholmsbörsen hade en tung vecka och backade med 1,7 procent vilket, frånsett Tillväxtmarknader, var den svagaste utvecklingen förra veckan. Starkast gick USA med en uppgång på 2,4 procent mätt i svenska kronor. På kreditmarknaden steg Investment Grade med 0,28 procent medan High Yield backade ytterst marginellt. 

Imorgon tisdag släpps en ny Investeringsstrategi från Swedbank att hålla utkik efter. Marknaderna lär hålla lite extra koll på USA framöver. Efter att senaten i lördags godkänt skattereformförslaget med bland annat sänkta bolagsskatter, innebär kommande vecka att fokus ligger på utformningen och detaljerna. En process mellan representanthuset och senaten för att nå ett slutgiltigt lagförslag inleds nu.


Splittrad bild av riskviljan
Privata investerare är mycket positivt inställda till den kommande börsutvecklingen och har för närvarande en mycket hög aktieandel allokerad. Sedan den nedgång som skedde på börsen 2015-2016 har institutioner tvärtemot de privata investerarna varit högst motvilliga, och haft en betydligt lägre riskvilja än de privata investerarna. 

På global basis visar data för november att institutionella investerare även fortsatt haft en försiktig inställning till riskexponering. Värt att notera är dock att det råder en stor skillnad i hur institutioner agerat mellan olika regioner under november. I Nordamerika har institutionella investerare ökat sin exponering mot riskfyllda tillgångar, medan riskexponeringen i Europa minskat tydligt.


Stark amerikansk arbetsmarknad
På fredag kommer nästa viktiga indikation över tillståndet på den amerikanska arbetsmarknaden: Nonfarm payrolls. Novemberdatan blir extra intressant och kommer att nagelfaras inför Federal Reserves nästa penningpolitiska möte den 12-13 december. 

Efter att oktobersiffran studsat från väderpåverkad augusti/september statistik, förväntar sig marknaden nu en stabilisering på höga nivåer: Konsensus enligt Bloomberg ligger på 200 000 nya jobb under månaden. Arbetslösheten förväntas ligga kvar oförändrad på 4,1 procent. 

– Den senaste veckostatistiken för antalet nyanmälda arbetslösa tyder på en återgång till de stabila förhållandena vi såg innan höstens stormar. Sammantaget har Federal Reserve nästa vecka en hel del av den senaste tidens, huvudsakligen positiva, makrodata att väga in i sitt ställningstagande, säger investeringsstrateg Johannes Bjerner.

96 procent av ekonomerna förväntar sig 25 punkters höjning av FED funds rate, alltså styrräntan, nästa vecka enligt Bloomberg.


Amerikansk tillverkning på högvarv
Fredagens PMI-indikator från ISM, tillverkning för november, bekräftade bilden av fortsatt robust amerikansk industriaktivitet. Totalsiffran var ned något på månadsbasis, i linje med förväntningarna, för andra månaden i rad, till 58,2, efter att ha toppat på 60,8 under september. Novembersiffran är dock högre än det månatligta genomsnittet för 2017. 

Bland delkomponenterna steg produktionssiffran till 63,9 – den högsta sedan mars 2011 och upp från 61 i oktober månad. Av totalt 18 industrisektorer rapporterar hela 14 stycken tillväxt under den gångna månaden. Även orderkomponenten steg, till 64 från 63,4. Den starka ordersiffran, liksom sjunkande lagernivåer, inger förtroende för kommande perioders produktionsaktivitet. 

Arbetsmarknadsindikatorn bekräftar samma bild av en stabil utveckling som har presenterats i de senaste veckornas ”jobless claims”-data, och pekar mot att solid jobbstatistik kommer presenteras nu på fredag. 

– Sammanfattningsvis ger PMI-datan för november oss en alltmer rättvisande bild av den starka underliggande trenden i amerikansk ekonomi, då mätperioden nu kommer allt längre från de stormpåverkade förhållandena tidigare under hösten, säger investeringsstrateg Johanna Högfeldt.


Företagsundersökning från Riksbanken
Amerikansk tillverkningsindustri går alltså på högvarv, men det är inte bara den amerikanska ekonomin som visar på styrka. Även på hemmaplan och i Europa syns den starka konjunkturen allt tydligare. Det mesta av statistiken, och de flesta indikatorerna, bekräftar denna bild. På onsdag kommer Riksbankens företagsundersökning, en undersökning som görs tre gånger per år och bygger på intervjuer med svenska bolag. 

– Föregående undersökning i maj visade på en rekordhög notering där man fick gå tillbaka till 2007 för att hitta liknande nivåer, säger Johannes Bjerner.

Däremot kände sig näringslivet inte helt säkra på hur länge de goda tiderna kommer att hålla i sig, vilket får ses som positivt att det, trots allt, inte råder en hybris. Men det starka orderläget talade för att den underliggande styrkan kommer att pågå ytterligare några månader. Vidare så var det produktionskapaciteten som höll tillbaka produktionsnivåerna och inte efterfrågeläget. 

– De positivare tongångarna bör finnas kvar i veckans undersökning och det kommer bli intressant att läsa hur orderläget ser ut och om förbättringstakten avtagit, säger Johanna Högfeldt.