Se även specialsändning om den nya Investeringsstrategin 

Till Investeringsstrategin 

Till Swedbank Trading 

Kepler Cheuvreuxs syn på Elekta 

  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 94 kronor 


Kepler Cheuvreuxs syn på Lundin Mining

  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 65 kronor 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan