Så här svarade läsarna på förra veckans fråga

Vilken aktie går bäst på rapportdagen?

 • Hexagon 9%
 • Securitas 4%
 • ABB 8%
 • Millicom 4%
 • Betsson 14%
 • Husqvarna 4%
 • New Wave 7%
 • Boliden 20%
 • Kinnevik 19%
 • Oscar Properties 12%

Och så här gick det:

 • Hexagon -1,3%
 • Securitas -5,2%
 • ABB -3,5%
 • Millicom +6,6%
 • Betsson +5,4%
 • Husqvarna -1,9%
 • New Wave +2,6%
 • Boliden +9,7%
 • Kinnevik -1,1%
 • Oscar Properties 0%


Swedbanks syn på Hexagon

 • Möjligheterna är på plats
 • Kämpar fortfarande med den organiska tillväxten
 • Marginalhöjningen pågår med oförminskad kraft

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 385 kronor

 

Swedbanks syn på Securitas

 • Marginalerna i Europa var svagare än väntat
 • Nordamerika står för 50 procent av vinsten i fjärde kvartalet
 • Electronic Security Solutions ökade intäkterna med 56 procent till 14 miljarder kronor (9 miljarder)

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 155 kronor


Swedbanks syn på ABB

 • Orderingången ökar organiskt med 3 procent i fjärde kvartalet
 • Marginalförbättringar motverkas av engångsposter
 • Värderingen är attraktiv men bolaget är sencykliskt

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 225 kronor


Swedbanks syn på Millicom

 • Utsikterna för 2017 är lovande och tillväxten förbättras sannolikt
 • Väsentligt förbättrad kassaflödesprofil
 • Rörelseresultatet (EBITDA) väntas växa med medel till höga ensiffriga tal.

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 538 kronor


Swedbanks Syn på Betsson

 • Ytterligare ett kvartal med utmaningar i tillväxten
 • Svans av förvärv stödjande för 2017 års vinstprognos
 • Rimligt värderad, uppgraderas till Neutral (Minska)

Rekommendation: Neutral

Riktkurs: 85 kronor


Swedbanks syn på Husqvarna 

 • Redo för starkare tillväxt i år
 • Återhämtning för Consumer Brands
 • Marginalmålet väntas uppnås 2017, men värderingen är rimlig

Rekommendation: Neutral

Riktkurs: 75 kronor


Swedbanks syn på New Wave

 • Försäljningen i fjärde kvartalet var i nivå med förväntningarna, rörelseresultatet var 7 procent högre
 • Siktar på marginaler och tillväxt på tvåsiffrig nivå

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 66 kronor


Swedbanks syn på Boliden

 • Starkt kvartal, drivet av hög produktion och att smältverken överraskade positivt
 • Det goda kassaflödet minskar belåningen till 32 procent (40 procent) i fjärde kvartalet
 • Är med i Fokusportföljen 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 320 kronor

Läs även Solitt Boliden klådde förväntningarna

Swedbanks syn på Kinnevik

 • En marginell nedgång i substansvärdet förklaras av de noterade tillgångarna
 • Utdelning på 8,0 kronor (7,75), nettoskulden ökar till 1,4 miljarder kronor
 • Värderingen av de onoterade tillgångarna är alldeles för konservativ
 • Är en affärsidé i Swedbank Trading

Rekommendation: Starkt Köp

Riktkurs: 282 kronor


Swedbanks syn på Oscar Properties

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 110 kronor